Platnost smlouvy - elektronický souhlas

Platnost smlouvy - elektronický souhlas

10.03.2016

Dobrý den, je platná smlouva s makléřem, která se pouze osouhlasí prostřednictvím emailu, ALE není v reálu podepsaná? Děkuji

Odpovědi na dotaz

Re: Platnost smlouvy - elektronický souhlas

Dobrý den, záleží, co se odsouhlasí. Pokud se odsouhlasí v emailové komunikaci pouze znění smlouvy, tak je smlouva neplatná. Pokud se ale napíše, že znění smluv je vyhovující a tím se smlouva uzavírá, pak je smlouva platná.

Re: Platnost smlouvy - elektronický souhlas

Dobrý den, dle nového občanského zákoníku je takto odsouhlasená smlouva platná při splnění náležitostí uvedených v zákoně. Pokud jste však před odsouhlasením konečné verze smlouvy s makléřem nebyla poučena o možnosti od smlouvy ve 14-ti denní zákonné lhůtě odstoupit, můžete tak učinit bez jakékoliv sankce ve lhůtě 1 roku a 14 dní od data odsouhlasení (podpisu) smlouvy. V případě Vašeho zájmu Vám mohu zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. S přáním pěkného dne.

Re: Platnost smlouvy - elektronický souhlas

Dle nového OZ máte nárok od takovéto smlouvy odstoupit jak Vy ,ale tak i makléř.

Re: Platnost smlouvy - elektronický souhlas

Záleží co jste si odsouhlasili. Jestli jste si odsouhlasili, že je smlouva v pořádku, tedy jen její znění a že ji podepíšete, smlouva není uzavřena. Ve smlouvě by mělo být uvedeno, že smlouvu uzavíráte na dálku. Komunikace emailem se považuje za písemnou a oficiální. Vzhledem k tomu, že na ni druhá strana reagovala, mělo by to být v pořádku, ale smlouva, která byla uzavřena písemně, dle občanského zákoníku, musí být zrušena opět písemně. Listiny by měly být podepsány, tedy u emailu s elektronickým podpisem. I když jste smlouvu uzavřel "jen" prostřednictvím e-mailové komunikace, je platná se všemi účinky, jako kdybyste ji uzavřel osobně. Tudíž, odstoupit od smlouvy můžete jen pokud to smlouva připouští nebo ze zákonem stanovených důvodů (existence vady apod.), což zjevně není tento případ. Pokud kupní smlouva odstoupení připouští a zároveň stanoví smluvní pokutu za odstoupení, jste povinen tuto smluvní pokutu uhradit.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY