Jak rozdělit pozemek?

Odpovědi na dotaz

Re: Jak rozdělit pozemek?

K rozdělení pozemku může dojít i bez převodu vlastnického práva. Dělení pozemku podléhá schválení místního stavebního úřadu. Rozdělení pozemku se provádí na geometrickém plánu, který vytvoří pověřená (odborná) geodetická kancelář. Nový pozemek je označený novým číslem, jeho výměrou, druhem pozemku a tato identifikace je zapsána do katastru nemovitostí.

Rozdělení pozemku se dotýká § 82 a § 86 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Napojení na veřejnou komunikaci řeší § 141 stavebního zákona a § 1029 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více informací ohledně rozdělení pozemku naleznete v samostatné sekci poradny Rozdělení pozemku.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY