Zastavěná plocha

Zastavěná plocha

12.02.2016

U rodinného domu je spuštěná střecha a podepřená čtyřmi dřevěnými sloupky (pro parkování os. auta) na jedné straně. V úrovni terénu je provedena zámková dlažba pod spuštěnou střechou. Patří tato výměra (40 m) do zastavěné plochy? Děkuji za odpověď.

Odpovědi na dotaz

Re: Zastavěná plocha

Dobrý den, sám tento přístřešek mám a celkově to mám zaměřeno na KN jako zastavěnou plochu a nádvoří. Z mého ohledu tedy ano.

Re: Zastavěná plocha

Vámi popsaná skutečná situace na pozemku není podstatná pro určení tzv. ZASTAVĚNÉ PLOCHY A NÁDVOŘÍ. Rozhodující pro určení je geometrické zaměření stavu zastavěnosti a vložení záznamu do katastru nemovitostí. Pokud máte povolení na stavbu a příslušná geometrická kancelář pozemek zaměřila a zakreslila, požádejte o úpravu na listu vlastnictví na místně příslušném katastrálním úřadu.

Re: Zastavěná plocha

S nástupem účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se změnil § 2 stavebního zákona tak, že doplnil nový odstavec (7). Doplněný odstavec (7) zní: „Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.“ S přáním pěkného dne.

Re: Zastavěná plocha

Dobrý den, zastavěná plocha neurčuje zda je skutečně na této parcele stavba. Já mám u svého domu zastavěnou plochu 120m2, ale celková výměra pozemku činí 275m2 a je vedeno jako zastavěná plocha. Výhoda je že pokud chcete rozšířit dům nemusíte žádat o změnu využívání pozemku.

Re: Zastavěná plocha

Dobrý den, je třeba zkontrolovat, jak je pozemek vedený v Katastru nemovitostí - s největší pravděpodobností bude tato část pozemku součástí zastavěné plochy a nádvoří. Pro Vaši lepší představu je vhodné otevřít si v ČÚZK - "Nahlížení do KN" mapový náhled příslušného pozemku a zvolit si variantu "Katastrální mapa + ortofoto", kde jsou hranice pozemků zobrazeny v leteckém snímku.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY