Zastavěná plocha

Zastavěná plocha

12.02.2016

U rodinného domu je spuštěná střecha a podepřená čtyřmi dřevěnými sloupky (pro parkování os. auta) na jedné straně. V úrovni terénu je provedena zámková dlažba pod spuštěnou střechou. Patří tato výměra (40 m) do zastavěné plochy? Děkuji za odpověď.

Odpovědi na dotaz

Re: Zastavěná plocha

Dobrý den, sám tento přístřešek mám a celkově to mám zaměřeno na KN jako zastavěnou plochu a nádvoří. Z mého ohledu tedy ano.

Re: Zastavěná plocha

Vámi popsaná skutečná situace na pozemku není podstatná pro určení tzv. ZASTAVĚNÉ PLOCHY A NÁDVOŘÍ. Rozhodující pro určení je geometrické zaměření stavu zastavěnosti a vložení záznamu do katastru nemovitostí. Pokud máte povolení na stavbu a příslušná geometrická kancelář pozemek zaměřila a zakreslila, požádejte o úpravu na listu vlastnictví na místně příslušném katastrálním úřadu.

Re: Zastavěná plocha

S nástupem účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se změnil § 2 stavebního zákona tak, že doplnil nový odstavec (7). Doplněný odstavec (7) zní: „Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.“ S přáním pěkného dne.

Re: Zastavěná plocha

Dobrý den, zastavěná plocha neurčuje zda je skutečně na této parcele stavba. Já mám u svého domu zastavěnou plochu 120m2, ale celková výměra pozemku činí 275m2 a je vedeno jako zastavěná plocha. Výhoda je že pokud chcete rozšířit dům nemusíte žádat o změnu využívání pozemku.

Re: Zastavěná plocha

Dobrý den, je třeba zkontrolovat, jak je pozemek vedený v Katastru nemovitostí - s největší pravděpodobností bude tato část pozemku součástí zastavěné plochy a nádvoří. Pro Vaši lepší představu je vhodné otevřít si v ČÚZK - "Nahlížení do KN" mapový náhled příslušného pozemku a zvolit si variantu "Katastrální mapa + ortofoto", kde jsou hranice pozemků zobrazeny v leteckém snímku.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY

Tento web používá cookies

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Můžete si vybrat, jaké cookies nám chcete nebo nechcete poskytnout. Svoji volbu můžete také kdykoliv změnit. Nastavení cookies PŘIJMOUT VŠE