Blokovací depozita

Blokovací depozita

13.03.2016

Dobrý den. Zaplatila jsem realitní kanceláři blokovací depozita na koupi baráčku 20 000 a za dva dny jsem to zrušila všechno se dělo přes internet žádné smlouvy nic jsem nepodepsala mám nárok na vrácení? Děkuji

Odpovědi na dotaz

Re: Blokovací depozita

Vaše otázka mne vede k zamyšlení, jak je možné, že bez řádné smlouvy zašlete někam své peníze. Vystavujete se vysokému riziku, že Vám zaslaná rezervační záloha nebude vrácena.

Re: Blokovací depozita

Dobrý den, pokud smlouva nebyla uzavřena v prostorách RK máte 14 denní výpovědní lhůtu. Písemný formulář o odstoupení Vám můžeme zaslat na email, pokud budete chtít. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat mě a můj team.

Re: Blokovací depozita

Dobrý den nepochopím, že jsou makléři ještě tak neznalí a podepisují smlouvy tímto způsobem. Smlouva nebyla podepsána v kanceláři a pokud nemáte elektronický podpis tak není jasné ,že jste opravdu smlouvu podepisovala Vy tudíž bych trvala na vrácení poplatku bez udání důvodů, jak máte možnost využít dle OZ.

Re: Blokovací depozita

Samozřejmě, že máte nárok na celou částku, kterou jste odeslala jako rezervační poplatek. Korespondence přes mail je platnou korespondencí. Protože jste si sjednala ve smyslu zákona číslo 89/2012 Sb. OZ, v platném znění, osobní návštěvu zprostředkovatele za účelem objednávky uzavření smlouvy, ale byla zřejmě (mail) uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání zprostředkovatele, je Vám (která jste dle ustanovení Občanského zákoníku spotřebitelem) přiznáno právo od smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zájemce o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat zprostředkovatele (na mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Jestliže jste o této možnosti nebyla informována, počíná běžet lhůta pro odstoupení až po tomto dodatečném poučení. K právnímu hodnocení, před zahájením případného soudního sporu dále uvádím, že by se prodávající nebo zprostředkovatel se ve svých argumentech mohl hrubě mýlit, kdyby nechtěl rezervaci vrátit, neboť jednak je typově daná smlouva zcela neplatná (s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR) ohledně neurčitosti předmětu závazku, a dále jest zřejmé, že je neplatné i případné ujednání smluvní pokutě, které nezajišťuje platně sjednanou povinnost a Váš závazek vůči prodávajícímu či zprostředkovateli (opět dle zcela konstantní judikatury NS ČR). Vyzvěte druhou stranu k navrácení rezervačního poplatku. Jestliže vám nevyhoví budete muset podat tr. ozn. pro bezdůvodné obohacení a žalobu o zaplacení na soud.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY