Darovací daň - švagr

Odpovědi na dotaz

Re: Darovací daň - švagr

Dobrý den, švagr nespadá do 1. ani do 2. skupiny dle § 19 zákona 357/1992 Sb. Setře jde darovat bez daně.

Re: Darovací daň - švagr

Souhlasím s výše uvedeným

Re: Darovací daň - švagr

Výhodné je pro Vás darovat setře bez daně, neboť švagr už spadá do skupiny kdy se daň hradí.

Re: Darovací daň - švagr

Protože však zákon č. 357/1992 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen, byla v souvislosti s rekodifikací soukromého práva daň dědická a darovací zahrnuta pod daň z příjmů. Dále však platí, že od daně (dříve -darovací, nyní již jen -z příjmu) jsou osvobozeny dary od osob spadajících do 3 skupin, přičemž na Váš případ se vztahuje skupina:[1] od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Tzn. ano, sestře můžete byt darovat a sestra nebude platit daň z příjmu, švagrovi byt můžete darovat, ale bude platit daň z příjmu, nebo mu byt můžete prodat a bude hradit daň z nabytí nemovitosti 4% ze sjednané kupní ceny. Pokud však kupní cena bude nápadně nízko, finanční úřad Váš případ přezkoumá a může vyzvat k doplnění znaleckého posudku, z něhož by se pak ona 4% počítala. (to je ale již jiné téma) Doporučuji, abyste byt daroval sestře.

Re: Darovací daň - švagr

Dobrý den, švagr dle § 19 zák. 357/1992 Sb nespadá do 1. ani do 2. skupiny příbuznosti, tudíž zde nebudete osvobozen od daně. Darování sestře je naopak v pořádku.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY