Darování nemovitosti a darovací smlouva

Hodně lidí se rozhodne darovat svůj byt či dům svým potomkům ještě za života. Darování nemovitosti je podstatně jednodušší proces než dědění a majitel může majetek rozdělit přesně podle svých představ. Příbuzní se tak vyhnou případným sporům o zděděný majetek a vše proběhne rychle a jednoduše.

Základem je darovací smlouva

Darování nemovitosti je nejlepší řešení převodu nemovitosti mezi blízkými příbuznými. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k nemovitosti nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Někdy si rodiče přejí, aby majetek zůstal i pro případ budoucího konfliktu (rozvodu) mezi manžely tzv. v rodině, proto darují nemovitost jen do vlastnictví svého potomka.

Základem každého převodu nemovitosti musí být písemná smlouva. V té uveďte kromě jmen, adres a dat narození všech zúčastněných osob především podrobný popis nemovitosti, které se smlouva týká. Ten musí být velmi důkladný (nezapomeňte např. na garáž, podíly na sousedních pozemcích či břemena), jakékoliv opomenutí může vést k zamítnutí návrhu na vklad. Sepsání darovací smlouvy totiž nestačí k nabytí vlastnictví nemovitosti. Vlastnictví se získá až po provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Darování nemovitosti

Někdy si rodiče přejí, aby majetek zůstal i v případě rozvodu v rodině, proto darují nemovitost jen do vlastnictví svého potomka.

Jak je to při darování s daní?

Velkou výhodou darování je, že se mezi příbuznými neplatí darovací daň. Jedná o bezúplatný převod, proto se v tomto případě daň z nabytí neplatí. Stejně tak se neplatí daň z příjmu, pokud darování nemovitosti probíhá v přímé nebo vedlejší rodinné linii, případně mezi partnery, kteří žijí ve společné domácnosti minimálně jeden rok před obdarováním. Nepříbuzné osoby ale musí dar uvést do daňového přiznání jako příjem a zdanit ho. Příbuzné osoby musí darovanou nemovitost zdanit pouze v případě, že ji do 5 let od darování prodaly. Každý obdarovaný musí jednou ročně zaplatit daň z nemovitých věcí. Tuto daň platí každý majitel nemovitosti.

Jak vyřešit užívání nemovitosti po darování

Dárce, který daroval svou nemovitost, ji často chce nadále užívat pro své bydlení. Tuto situaci řeší tzv. zřízení služebnosti bytu či domu. Představuje řešení, jak může užívat byt bývalý vlastník i po jeho převodu. Už v darovací smlouvě by mělo být zapsáno zřízení služebnosti - bezplatného doživotního užívání nemovitosti. Služebnost nemovitosti lze zřídit na dobu určitou nebo neurčitou, bezplatně nebo za úplatu. Předmětem služebnosti bytu může být jednotka nebo její část nebo prostorově oddělená část domu. Předmět služebnosti je nutné správně vymezit ve smlouvě o jejím zřízení. U služebnosti pouze části nemovitosti je vhodné konkrétně vymezit, které části domu nebo bytu je oprávněn využívat výlučně oprávněný ze služebnosti a které společně s vlastníkem nemovitosti.

Vlastník nemovitosti je zodpovědný za její celkovou údržbu, oprávněný ze služebnosti však hradí běžnou údržbu nemovitosti (např. výměna žárovek, úklid atd.). Bližší práva a povinnosti k údržbě nemovitosti je vhodné detailně stanovit ve smlouvě o zřízení služebnosti bytu.


Zařízení služebnosti

Pokud jako dárce chcete nadále užívat nemovitost k bydlení, řešením je zřízení služebnosti.

Je možné dar získat zpět či ho vrátit?

Může se stát, že si dárce svůj dar rozmyslí a bude ho chtít zpět. Zákon umožňuje za určitých podmínek odvolání daru pro obě smluvní strany. Dárce může chtít vrátit dar, pokud se dostal do hmotné nouze nebo obdarovaný hrubě porušil mravy. Za hrubé porušení mravů se považuje fyzické či psychické napadání dárce, nedostatečná péče o nemovitost, odmítnutí pomoci darujícímu v nouzi atd. Také obdarovaný může nemovitost vrátit, především v případě, kdy ho dárce neupozorní na vážné faktické či právní vady nemovitosti. 


Články na blogu ta téma Darování nemovitosti a darovací smlouva

Nejnovější dotazy z oblasti: Darování nemovitosti a darovací smlouva

Darování pozemku

02.06.2021

Dobrý den, prosím o radu. Strýc od partnera nám chce darovat stavební pozemek, na kterém bychom chtěli stavět a bydlet. Majitelem pozemku je strýc a jeho manželka v SJM. Jakým ideálním způsobem má být proveden převod dle smlouvy, abychom se zároveň vyhli placení daně a aby mohl být pozemek napsán na nás oba s partnerem? Svoji ještě nejsme a ve společné domácnosti také ne. Děkuji za odpověď. Lukaščíková

Darování bytu vs. daň z příjmu

03.02.2020

Dobrý den,

jsem spolumajitelkou bytové jednotky, kterou mně i bratrovi darovali rodiče. Byt vlastníme rok a nebydlíme v něm. Vím, že kdybychom chtěli byt prodat, aniž bychom museli hradit daň z příjmu, je výhodné až po 5ti letech.

Ale jak je to v případě, když bych darovala bratrovi svůj podíl. Vztahuje se také na to "časový test" 5 let? A jak by to bylo v případě vyplacení podílu?

Děkuji. I.Hánová

SJM / stavba / darování pozemku / věčné břemeno

04.03.2019

Dobrý den,

chceme s manželem stavět na pozemku jeho rodičů, kteří ho chtějí napsat pouze na něj, tím pádem by byl i majitelem domu pouze manžel. Je možné následně pouze manželem dům s pozemkem vložit do SJM až bude stavba hotová, přestože bude dům na hypotéku a bude na něj věčné břemeno předkupního práva tchána? Případně pokud by byl pozemek i dům pouze na manžela, jaké by bylo vyrovnání v případě rozvodu? Děkuji.

Prodej podílu nemovitosti - nesouhlas spoluvlastníka

25.02.2019

Dobrý den,

zdědila jsem v roce 2015 po otci 1/6 bytu + spol. prostor v OV, 1/6 zahrady, 1/6 garáže s pozemkem pod ní.

Spolumajiteli těchto nemovitostí je sestra se stejnými podíly a její syn 4/6 nemovitostí mající tam trvalé bydliště. Majetek 4/6 nabyl darovací smlouvou od mojí matky jako vnuk. Nereaguje na výzvy mě vyplatit. O majetek jsem projevila i zájem, že jej odkoupím - taky se nevyjádřil. Nájem mi neplatí.

Děkuji za radu jak postupovat a na co mám nárok.

Darování domu

16.12.2018

Dobrý den, rádi bychom s manželem náš rodinný domek darovali dceři, která spolu se svým přítelem plánuje jeho rekonstrukci. Přítel dcery (svatbu plánují až po rekonstrukci) bude investovat nějaké svoje uspory a společně s dcerou splacet hypotéku. Jak právně ošetřit, aby i on měl jistotu investice, aniž bychom mu museli přepsat část domu? Moc děkuji za jakoukoli radu. S pozdravem Šedová

JAK NA DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI?

Vyřešte situaci s pomocí realitního makléře.

Spolehněte se na hodnocení a zkušenosti předchozích klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

JAK NA DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI?

Vyřešte situaci s pomocí realitního makléře.

Spolehněte se na hodnocení a zkušenosti předchozích klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY