Vlastnické právo k nemovitosti

Vlastnické právo k nemovitosti je zapsáno v katastru nemovitostí, což je rejstřík zásadního významu, ve kterém lze dohledat, kdo ke které nemovitosti disponuje vlastnickým právem. Ke změnám vlastnického práva dochází nejčastěji při prodeji nemovitosti. V průběhu procesu prodeje je v katastru nemovitostí zanesena informace o právě prováděné změně a navíc jsou o ni majitelé nemovitosti v katastru zapsaní informováni dopisem.

Za účelem ochrany majitelů je kromě tohoto vyrozumění zavedena také 21denní lhůta, během které mají právo se proti navrhované změně odvolat. Krádež nemovitosti je tímto fakticky vyloučena. Po uplynutí 21denní lhůty dojde v katastru k zápisu (vkladu) nového majitele. Vlastnické právo tedy nový majitel nabude až “vkladem do katastru”, což je výraz pro faktický zápis, záznam, do tohoto rejstříku. Katastr nemovitostí je veřejný a zdarma přístupný z internetu.

Vlastnické právo k nemovitosti

Katastr nemovitostí je veřejný a zdarma přístupný z internetu.

Převod vlastnického práva k nemovitosti nelze realizovat žádným jednoduchým nebo jednostranným úkonem: smlouva musí mít určitou podobu a formu a splňuje-li všechny náležitosti, katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu. Pro hladký průběh se u převodu vlastnického práva prostřednictvím kupní smlouvy používá notářské (advokátní), případně bankovní úschovy. Ta zajišťuje, že se prodávajícímu vyplatí kupní cena až v okamžiku, kdy kupující nabyde svého vlastnického práva zápisem do katastru. V praxi: prodávající dostane své peníze až poté, co je v katastru zapsán kupující jako nový majitel. Řeší se tím ty situace, kdy by z jakékoliv příčiny katastrální úřad nepovolil vklad, ale peníze by již byly prodávajícímu vyplaceny.

Prodávající dostane své peníze za prodej nemovitosti až poté, co je v katastru zapsán kupující jako nový majitel.

Nabýt vlastnické právo lze samozřejmě i nejenom klasickou kupní smlouvou, ale i smlouvou darovací, event. smlouvou směnnou, dále také děděním, případně dražbou nebo na základě specifických situací jako je vypořádání SJM a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Nesmíme opomenout také vznik vlastnického práva tzv. zhotovením věci, v případě nemovitosti tedy jejím postavením.

Jako mnoho jiným důležitých pojmů, je i vlastnické právo (jak k movitým, tak ve vztahu k nemovitým věcem) upraveno v občanském zákoníku v paragrafech 1011 a dále.

Nejnovější dotazy z oblasti: Vlastnické právo

Příjezd k nemovitosti - věcné břemeno

13.06.2019

Dobrý den,

prodávám nemovitost, k níž je zajištěn příjezd z veřejné komunikace přes společný dvůr (½ plochy) se sousední nemovitostí.

Financující banka kupujících podmiňuje uzavření hypotéky splněním podmínky vybudování samostatného příjezdu. Podmínka je splnitelná pouze při využití cca 3 m2 pozemku sousední nemovitosti. Jsou spoluvlastníci nemovitosti sousedící s prodávanou nemovitostí účastníkem řízení (vynucený účastník), když jediný příjezd k prodávané nemovitosti vede přes jejich pozemek? Bez uzavření dohody o věcném břemeni či odkupu části 3 m2…

JAK S VLASTNICKÝM PRÁVEM?

Obraťte se na zkušeného realitního makléře.

Vybírejte na základě hodnocení předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

JAK S VLASTNICKÝM PRÁVEM?

Obraťte se na zkušeného realitního makléře.

Vybírejte na základě hodnocení předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY