Společné jmění manželů (SJM)

Za zkratkou SJM se skrývá právní pojem Společné jmění manželů, který definuje formu vlastnictví majetku, který vznikl během trvání daného manželství. V minulosti se používal pojem Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Obecně platí, že prakticky vše, co jeden z manželů nabyl po vzniku manželství, se stává součástí SJM (výjimky existují, typicky např. dědictví, které spadá do tzv. výlučného vlastnictví jednoho z manželů).

Společné jmění manželů (SJM)

Obecně platí, že prakticky vše, co jeden z manželů nabyl po vzniku manželství, se stává součástí SJM.

Za majetek se pro tyto účely považují i dluhy; zákon definuje obsah SJM jako to, co má “majetkovou hodnotu”. Pro běžný rodinný život nejsou tyto definice úplně bezpodmínečně nutné, ale pro řešení případných závažných životních situací (rozvod, exekuce) je velmi důležité, co ne/náleží do SJM a ne/podléhá tedy dělení majetku nebo jeho zabavování. Přesnou definici SJM najdeme v občanském zákoníku, konkrétně v paragrafech 708 až 742. Za zajímavé můžeme považovat, že SJM nevzniká mezi osobami, které uzavřely registrované partnerství.

Z hlediska řešení bydlení jsou zajímavé např. následující situace: manželé bydlí společně v bytě, který si koupil manžel několik let před tím, než vstoupil do manželství - byt není součástí SJM a při rozvodu na něj manželka nemá žádný nárok, ač v něm třeba mnoho let a třeba i se společnými dětmi bydlela. Snoubenec investoval své úspory do oprav domu, do kterého se nastěhoval ke své snoubence a který patří jejím rodičům - dům se do SJM nezahrne ani po svatbě, a dokonce ani po smrti rodičů, jejichž je jeho manželka jediným dědicem.

Pro řešení možných (budoucích) problémů se využívají úkony zvané Rozšíření SJM a Zúžení SJM, které mohou ochránit jednoho či druhého z manželů.

Pro některé rodiny je možným východiskem z (budoucí) problematické situace úkon nazvaný “Zúžení SJM”. Takovýto, u notáře náležitě sepsaný, úkon vyčlení ze SJM majetek, který do něj dle zákonné definice spadá, a to za účelem ochrany jednoho z manželů (typicky toho, který do manželství vstupoval jako ten movitější). Opačným úkonem, nazvaným “Rozšíření SJM”, lze výčet toho, co do SJM standardně spadá, rozšířit např. o zmiňované dědictví, a tím defakto zvýhodnit jednoho z manželů (toho, který do manželství vstoupil jako méně movitý). Tyto úkony mohou tedy kromě výhod pro jednoho z manželů přinášet i ochranu manželů vzájemně před ekonomicky dopady jejich neuváženého jednání nebo např. neúspěšného podnikání - protože ač některé dluhy nemohou být zahrnuty v SJM (zavazují jen jednoho z manželů, protože např. vznikly před manželstvím), může se věřitel domáhat jejich uspokojení z majetku do SJM spadajícího. Což je mimochodem novinka, která v předchozích právních úpravách občanského zákoníku neexistovala.


Články na blogu ta téma Společné jmění manželů

Nejnovější dotazy z oblasti: Společné jmění manželů

Byt SJM

31.03.2022

Dobrý den, získal jsem byt darem od rodičů. Na katastrálním úřadu jsem veden pouze já,ale chci,aby byt byl ve společném jmění s mojí manželkou. Co proto mohu udělat? Darovat ji polovinu bytu nebo stačí někde nahlásit SJM. Popřípadě kde? Děkuji za odpověď

Souhlas s pronájmem - společné jmění manželů

27.07.2021

Po určitých neshodách jsme se s manželkou bohužel jen ústně dohodli na užívání domu ve společném jmění manželů s tím, že manželka bude užívat 1NP a já přízemí. Jednotlivá patra mají své elektoměry a vodoměry,jsou oddělené pod samostatným a celkovým uzamčením.Mohu moje místnosti pronajmout bez souhlasu manželky? Děkuji. Luděk Černý

Převod ideální poloviny nemovitosti do SJM

19.05.2021

Dobrý den, zdědili jsme se sestrou před lety rodinný dům, který nám byl rozdělen každé 1/2 ideální polovinou. Nyní jsem se provdala a chceme si s manželem část domu zrekonstruovat a bydlet v něm, můj manžel do domu investuje své peníze. Chtěla bych moji 1/2 ideální polovinu vložit do našeho společného SJM. Můžu to udělat bez souhlasu sestry?

SJM / stavba / darování pozemku / věčné břemeno

04.03.2019

Dobrý den,

chceme s manželem stavět na pozemku jeho rodičů, kteří ho chtějí napsat pouze na něj, tím pádem by byl i majitelem domu pouze manžel. Je možné následně pouze manželem dům s pozemkem vložit do SJM až bude stavba hotová, přestože bude dům na hypotéku a bude na něj věčné břemeno předkupního práva tchána? Případně pokud by byl pozemek i dům pouze na manžela, jaké by bylo vyrovnání v případě rozvodu? Děkuji.

SJM - dům na manželově pozemku

07.05.2018

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, který se týká SJM. Manžel před svatbou koupil pozemek, je jeho jediným vlastníkem. Nyní chceme společně zažádat o hypotéku na stavbu domu. Je možné abychom měli společný dům na manželově pozemku? Pokud by to možné nebylo - i dům by byl psán pouze na něj? Nebo spadá dům do SJM? Nebo bude v katastru napsán pouze manžel jako vlastník pozemku? Děkuji za odpověď. Zdenka

nákup nemovitosti v exekuci

03.04.2018

Dobrý den, vydražil jsem nemovitost po zemřelém, který měl dluhy, proto se jeho majetek dražil. K této nemovitosti-rodinnému domu není přístupová cesta.Tato cesta je v SJM zemřelého a jeho bývalé manželky, s kterou se před svou smrtí rozvedl a nedošlo k vypořádání SJM. V KN je uvedeno - nařízení exekuce na zemřelého, který je 10 let po smrti a do dneška nebylo uzavřeno dědické řízení. Proto tam tato poznámka zůstává. Chtěl bych tuto příjezdovou cestu koupit. Plynou z těchto skutečností pro mě nějaká rizika? Může exekuce přejít na kupujícího? Děkuji za odpověď.

JAK NA SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ?

Oslovte realitního makléře, který se postará o vše za vás.

Vyberte toho pravého na základě zkušeností předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

JAK NA SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ?

Oslovte realitního makléře, který se postará o vše za vás.

Vyberte toho pravého na základě zkušeností předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY