Exekuce a dražba nemovitosti

Exekuce u nemovitostí většinou vyplývají z neschopnosti splácet hypoteční úvěr. K hypotéce se zavazují lidé v době, kdy mají stálé zaměstnání a z toho plynoucí dostačující příjmy. Finanční situace se však může z různých důvodů změnit. Pak je důležité včas zahájit jednání s věřitelem (s bankou). Lze např. požádat o snížení splátek nebo odložení, příp. domluvit individuální splátkový kalendář. Pokud dlužník nehledá řešení a „strčí hlavu do písku“, např. nepřebírá doporučenou poštu atd., nakonec dojde na exekuci a případnému exekučnímu příkazu k prodeji nemovitosti.

Řešením problémů není "strčit hlavu do písku". Pokud dlužník nepřebírá doporučenou poštu, nakonec dojde k exekuci.

Zahájení exekučního řízení proběhne na návrh věřitele (banky), pokud soud přiznal právo vůči dlužníkovi. Soud vydá vůči dlužníkovi tzv. exekuční titul (ten může mít i další různé důvody, nejen nesplácení úvěru, ale např. rozsudky o výživném na děti, platební rozkazy, rozhodnutí správních orgánů, např. i nezaplacená bloková pokuta za dopravní přestupek, výkaz nedoplatků atd.).

Exekutor přezkoumá, zda návrh obsahuje všechny náležitosti. Pak požádá příslušný soud (exekuční soud), podle trvalého bydliště dlužníka o vydání pověření k vedení exekuce. Dlužník dostane nejprve písemnou výzvu k zaplacení dluhu. S touto výzvou musí dostat také exekuční návrh včetně exekučního titulu, aby věděl, z jakého důvodu na něj soud nařídil exekuci. Pokud zaplatí dlužník své závazky ve třicetidenní lhůtě, bude odměna exekutora jen poloviční a celá záležitost se tím ukončí.

Doručení exekučního příkazu má pro dlužníka nepříjemné důsledky v tom, že s majetkem nemůže disponovat, nemůže ho prodat či darovat, neboť úkony, které s ním v době po zahájení exekuce provede, jsou neplatné. V této situace existuje možnost se s exekutorem domluvit, že za splnění určitých podmínek může dlužník z vlastní iniciativy svůj majetek zpeněžit a výtěžek tohoto prodeje pak bude použit k uhrazení vymáhané pohledávky. Exekutor i všichni věřitelé však musí s tímto postupem písemně souhlasit.

Exekuce a dražba nemovitosti

K dražbě nemovitostosti nemusí dojít, pokud nejpozději do zahájení dražby uhradíte dlužnou částku nebo předložíte jiný exekučně postižitelný majetek.

Exekuční řízení má přesně určený průběh a jsou stanovené způsoby vedení exekuce. Každý úkon, který exekutor učiní, musí odpovídat právním předpisům. Dlužník může požádat o odložení provedení exekuce. Odklad provedení exekuce je tedy určený ke zmírnění následků exekuce, která by nepřiměřeně zasáhla rodinu dlužníka v nepříznivém postavení. To v případě, že např. v nemovitosti žije rodina s malými dětmi nebo senioři ve špatném zdravotním stavu atd.

Také lze požádat o zastavení exekuce, která byla nařízena na základě neúčinného nebo nevykonatelného exekučního titulu. Soudní exekutor zpravidla návrh posoudí a zašle věřitelům návrh dlužníka k vyjádření. Věřitelé s návrhem souhlasí nebo nesouhlasí. Jestliže návrhu dlužníka exekutor nevyhoví (například protože věřitel se zastavením nesouhlasí), postoupí jej exekučnímu soudu, který rozhodne.


Články na blogu ta téma Exekuce a dražba nemovitosti

Nejnovější dotazy z oblasti: Exekuce a dražba nemovitosti

Bývalý majitel vydražené nemovitosti odmítá opustit nemovitost

26.05.2020

Dobrý den,

potřeboval bych zodpovědět dotaz týkající se situace, kdy vydražím dům, ale bývalí majitelé ho nechtějí opustit. Mám právo žádat po policii, aby mi asistovali při vstupu do domu a například vystěhování vydraženého příslušenství - kuchyně, případně vestavěných spotřebičů, vymontování oken, vnitřních dveří, vybavení koupelny apod.? Mám totiž obavu, že by se mi předchozí majitel mohl chtít pomstít například zničením vybavení domu, a tak bych tomu rád co nejdříve předešel tímto postupem.

Druhá otázka, na kterou se chci zeptat je, zda je šance…

Nákup bytu - list vlastnictví s exekucí

25.02.2019

Pěkný den přeji,

dovolil bych si Vás požádat o právní radu z oboru realit. Jsem budoucí kupující který si sjednává hypotéku na koupi bytu, je zaplacena rezervační záloha. Na LV prodávajícího je uvedeno zástavní právo smluvní (zbylá část nedoplacené hypotéky), s tím souhlasím a plánoval jsem doplatit z načerpaného úvěru.

Nyní se ale objevila na LV prodávajícího exekuce (prodávající tvrdí že jde o částku 10.000 za údajnou nezaplacenou pokutu z minulé doby) a slíbil že ji dnes zaplatí po domluvě s exekutorem a exekuce z LV zmizí.

Teď můj dotaz …

nákup nemovitosti v exekuci

03.04.2018

Dobrý den, vydražil jsem nemovitost po zemřelém, který měl dluhy, proto se jeho majetek dražil. K této nemovitosti-rodinnému domu není přístupová cesta.Tato cesta je v SJM zemřelého a jeho bývalé manželky, s kterou se před svou smrtí rozvedl a nedošlo k vypořádání SJM. V KN je uvedeno - nařízení exekuce na zemřelého, který je 10 let po smrti a do dneška nebylo uzavřeno dědické řízení. Proto tam tato poznámka zůstává. Chtěl bych tuto příjezdovou cestu koupit. Plynou z těchto skutečností pro mě nějaká rizika? Může exekuce přejít na kupujícího? Děkuji za odpověď.

Exekuce na polovinu majetku

14.01.2018

Jsem od roku 2013 rozvedena, přesto stále vlastníme s ex dům, a to každý ideální 1/2 této nemovitosti. Na polovinu nemovitosti bývalého manžela byl podám exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Zajímá mě, zda je možné exekučně prodat pouze jeho polovinu, nebo se dům prodá celý. Pokud celý, jakou částku dostanu já vyplacenou. Zda polovinu z odhadní ceny nemovitosti, nebo polovinu ceny, za kterou se dům exekučně vydraží. Děkuji za odpověď.

Výmaz z LV po prodeji nemovitosti v exekuci

18.10.2017

Dobrý den, koupil jsem od isolvenčního správce nemovitost v exekuci. Po přepisu vlastnického práva však nedošlo k výmazu Zástavního práva/Exekučního přikazu z listu vlastnictví - což dle zjištěných informací je v pořádku a byly mi od IS poskytnuty podklady pro KÚ pro výmaz těchto zápisů. Nicméně moje otázka je, zda je opravdu nezbytné zažádat KÚ o výmaz těchto zápisů, zda tyto exekuční příkazy, zástavní práva na dřívějšího majitele mají nějaký vliv na mně jako nového majitele? Nebo se jedná pouze o "kosmetickou" úpravu? Děkuji za odpověd

HROZÍ VÁM EXEKUCE ČI DRAŽBA?

Vyřešte situaci s pomocí profesionálního makléře.

Spolehněte se na hodnocení a zkušenosti předchozích klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

HROZÍ VÁM EXEKUCE ČI DRAŽBA?

Vyřešte situaci s pomocí profesionálního makléře.

Spolehněte se na hodnocení a zkušenosti předchozích klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY