Exekuce a dražba nemovitosti

Exekuce u nemovitostí většinou vyplývají z neschopnosti splácet hypoteční úvěr. K hypotéce se zavazují lidé v době, kdy mají stálé zaměstnání a z toho plynoucí dostačující příjmy. Finanční situace se však může z různých důvodů změnit. Pak je důležité včas zahájit jednání s věřitelem (s bankou). Lze např. požádat o snížení splátek nebo odložení, příp. domluvit individuální splátkový kalendář. Pokud dlužník nehledá řešení a „strčí hlavu do písku“, např. nepřebírá doporučenou poštu atd., nakonec dojde na exekuci a případnému exekučnímu příkazu k prodeji nemovitosti.

Řešením problémů není "strčit hlavu do písku". Pokud dlužník nepřebírá doporučenou poštu, nakonec dojde k exekuci.

Zahájení exekučního řízení proběhne na návrh věřitele (banky), pokud soud přiznal právo vůči dlužníkovi. Soud vydá vůči dlužníkovi tzv. exekuční titul (ten může mít i další různé důvody, nejen nesplácení úvěru, ale např. rozsudky o výživném na děti, platební rozkazy, rozhodnutí správních orgánů, např. i nezaplacená bloková pokuta za dopravní přestupek, výkaz nedoplatků atd.).

Exekutor přezkoumá, zda návrh obsahuje všechny náležitosti. Pak požádá příslušný soud (exekuční soud), podle trvalého bydliště dlužníka o vydání pověření k vedení exekuce. Dlužník dostane nejprve písemnou výzvu k zaplacení dluhu. S touto výzvou musí dostat také exekuční návrh včetně exekučního titulu, aby věděl, z jakého důvodu na něj soud nařídil exekuci. Pokud zaplatí dlužník své závazky ve třicetidenní lhůtě, bude odměna exekutora jen poloviční a celá záležitost se tím ukončí.

Doručení exekučního příkazu má pro dlužníka nepříjemné důsledky v tom, že s majetkem nemůže disponovat, nemůže ho prodat či darovat, neboť úkony, které s ním v době po zahájení exekuce provede, jsou neplatné. V této situace existuje možnost se s exekutorem domluvit, že za splnění určitých podmínek může dlužník z vlastní iniciativy svůj majetek zpeněžit a výtěžek tohoto prodeje pak bude použit k uhrazení vymáhané pohledávky. Exekutor i všichni věřitelé však musí s tímto postupem písemně souhlasit.

Exekuce a dražba nemovitosti

K dražbě nemovitostosti nemusí dojít, pokud nejpozději do zahájení dražby uhradíte dlužnou částku nebo předložíte jiný exekučně postižitelný majetek.

Exekuční řízení má přesně určený průběh a jsou stanovené způsoby vedení exekuce. Každý úkon, který exekutor učiní, musí odpovídat právním předpisům. Dlužník může požádat o odložení provedení exekuce. Odklad provedení exekuce je tedy určený ke zmírnění následků exekuce, která by nepřiměřeně zasáhla rodinu dlužníka v nepříznivém postavení. To v případě, že např. v nemovitosti žije rodina s malými dětmi nebo senioři ve špatném zdravotním stavu atd.

Také lze požádat o zastavení exekuce, která byla nařízena na základě neúčinného nebo nevykonatelného exekučního titulu. Soudní exekutor zpravidla návrh posoudí a zašle věřitelům návrh dlužníka k vyjádření. Věřitelé s návrhem souhlasí nebo nesouhlasí. Jestliže návrhu dlužníka exekutor nevyhoví (například protože věřitel se zastavením nesouhlasí), postoupí jej exekučnímu soudu, který rozhodne.

Nejnovější dotazy z oblasti: Exekuce a dražba nemovitosti

Nákup bytu - list vlastnictví s exekucí

25.02.2019

Pěkný den přeji,

dovolil bych si Vás požádat o právní radu z oboru realit. Jsem budoucí kupující který si sjednává hypotéku na koupi bytu, je zaplacena rezervační záloha. Na LV prodávajícího je uvedeno zástavní právo smluvní (zbylá část nedoplacené hypotéky), s tím souhlasím a plánoval jsem doplatit z načerpaného úvěru.

Nyní se ale objevila na LV prodávajícího exekuce (prodávající tvrdí že jde o částku 10.000 za údajnou nezaplacenou pokutu z minulé doby) a slíbil že ji dnes zaplatí po domluvě s exekutorem a exekuce z LV zmizí.

Teď můj dotaz …

nákup nemovitosti v exekuci

03.04.2018

Dobrý den, vydražil jsem nemovitost po zemřelém, který měl dluhy, proto se jeho majetek dražil. K této nemovitosti-rodinnému domu není přístupová cesta.Tato cesta je v SJM zemřelého a jeho bývalé manželky, s kterou se před svou smrtí rozvedl a nedošlo k vypořádání SJM. V KN je uvedeno - nařízení exekuce na zemřelého, který je 10 let po smrti a do dneška nebylo uzavřeno dědické řízení. Proto tam tato poznámka zůstává. Chtěl bych tuto příjezdovou cestu koupit. Plynou z těchto skutečností pro mě nějaká rizika? Může exekuce přejít na kupujícího? Děkuji za odpověď.

VYHLEDEJTE SI NEJLEPŠÍHO MAKLÉŘE VE VAŠEM OKOLÍ

Se správným makléřem prodáte výhodněji, rychleji a bez starostí.

 

Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

VYHLEDEJTE SI NEJLEPŠÍHO MAKLÉŘE VE VAŠEM OKOLÍ

Se správným makléřem prodáte výhodněji, rychleji a bez starostí.

 

99%

klientů doporučuje tento portál
Zobrazte si naše reference

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace Rozumím