Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Jak již bylo zmíněno v sekci poradny "Prohlášení vlastníka", zákon ukládá povinnost ustavit v konkrétních případech (nemovitost s alespoň 5 bytovými jednotkami a minimálně 3 vlastníky) Společenství vlastníků jednotek (SVJ). SVJ je specifickou právnickou osobou založenou čistě za účelem správy daného bytového domu. Nejedná se tedy o typickou právnickou osobu, firmu, která by mohla klasicky podnikat za účelem zisku (že SVJ nesmí podnikat, je zakotveno v občanském zákoníku).

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

SVJ je specifickou právnickou osobou založenou čistě za účelem správy bytového domu.

Společenství vlastníků jednotek má své členy (vlastníky jednotek) a navenek za něj jedná výbor SVJ, který tvoří předseda a jeho zástupci. Všichni členové se scházejí jednou ročně na tzv. shromáždění, kde se rozhoduje o zásadních otázkách spjatých se správou bytového domu: např. o výběru dodavatelů energií a jiných služeb, o volbě členů výboru SVJ, o investicích a opravách a případně také třeba o výši nájemného z pronajímaných nebytových prostor.

Shromáždění je usnášeníschopné za předpokladu, že se sešla mininálně polovina vlastníků jednotek; přesněji: že se sešli vlastníci nadpoloviční většiny celého bytového domu (počítáno z podílu na společných částech domu). Ke schválení projednávaných usnesení pak postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných vlastníků.

Shromáždění vlastníků je usnášeníschopné za předpokladu, že se sešla mininálně polovina vlastníků nadpoloviční většiny bytového domu.

Důležitým dokumentem spjatým se SVJ jsou jeho Stanovy, které kromě formálních náležitostí mohou definovat i určité výjimky - např. mohou pro některé typy hlasování (nejčastěji pro ta důležitá) požadovat vyšší váhu hlasů (100 %). Členové SVJ se mohou setkávat i s dokumenty typu Domovní řád, které upravují pravidla pro užívání některých společných prostor zejména z toho praktického hlediska jako je dodržování nočního klidu, bezpečnostních opatření (zamykání vchodových dveří) a obecných pravidel za účelem zajištění bezproblémového soužití všech obyvatel domu.

V praxi se do výboru SVJ volí buď některý z majitelů bytů nebo se využívá služeb specializovaných firem, které se na správu bytových domů zaměřují (tzv. externí či profesionální předseda).


Články na blogu ta téma Společenství vlastníků jednotek

Nejnovější dotazy z oblasti: Společenství vlastníků jednotek

Společné prostory SVJ - půda - smlouva o výstavbě

08.01.2022

Dobrý den, v nejvyšším podlaží našeho domu byl půdní byt s nízkými stropy a s výměrou 95,7 m2. Nový majitel tento byt zvětšuje odbouráním stropů směrem ke hřebeni střechy, odbouráním příček do stran (půdní prostor) a vybudováním dalšího podlaží nad tímto bytem s přesahem nad společnou chodbu a schodiště. Celková plocha zrekonstruovaného bytu se tak zvětší na 155 m2. Tím se změní spoluvlastnické podíly a jeho 17 % naroste na 25 %. Smlouvu o výstavbě jsme mu nepodepsali, se změnou spoluvlastnických podílů v domě nikdo nesouhlasí. Prosím, napište mi, jak postupovat. Děkuji za…

Rozdělení objektu, který je zapsán v KN jako rodinný dům na samostatné byty

10.09.2019

Dobrý den, katastrální úřad nechce zapsat sdužení vlastníků bytových jednotek u dvou obejktů, které jsou v katastru (nově) vedeny jako rodinné důmy, dle úředníků je to možno jen u bytových domů. Stavební úřad nechce provést případnou změnu užívání na bytové domy, pro nesoulad s ÚP (ochranné pásmo dráhy - byty pro drážní zaměstnance). Jedná se o domy stáří cca 130 let, které oba byly užívany jako domy s nájemními byty. Toto je uvedeno i v kupní smlouvě. Při koupi bylo na katastru uvedeno u objektů "objekt k bydlení". Katastr při digitalizaci sám od sebe převedl obejkty na …

založení svj

19.11.2017

město je vlastníkem bytového domu o více než 5-ti jednotkách. Bylo vloženo do KN prohlášení vlastníka, kde jsou bytové jednotky vyčleněny. Jednotlivým nájemníkům bytové jednotky město nyní prodává. V KN jsou již zapsání 3 vlastníci, a to město a dvě fyzické osoby. Městem jako jedním a zatím většinovým vlastníkem bylo svoláno jednání do notářské kanceláře k založení SVJ. Nikdo ze dvou soukromých osob nechce být v orgánu SVJ. Kdo tedy bude do orgánů zvolen, pokud se nedohodnou? Děkuji Marek

Prodej bytu v OV, ale SVJ neexistuje

20.01.2016

Dobrý den. Jsem vlastník bytu v domě, jehož původním vlastníkem bylo družstvo, které všechny byty převedlo do OV. Všechny byty s novými vlastníky, jsou zapsané na katastru s účinky vkladu prosinec/2012. Původní Družstvo, ale nesvolalo 1. Shromáždění vlastníků. Společenství vlastníků není zaregistrováno. Nyní bych rád byt prodal, ale mám informaci, že Katastr nemovitostí nezapíše nového vlastníka, když Společenství vlastníků není zaregistrováno. Je tato informace pravdivá? Neexistuje nějaký způsob, jak při prodeji povolit novému vlastníku zápis, když už byt v katastru na…

JAK NA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ?

Oslovte realitního makléře, který se postará o vše za vás.

Vyberte toho pravého na základě zkušeností předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

JAK NA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ?

Oslovte realitního makléře, který se postará o vše za vás.

Vyberte toho pravého na základě zkušeností předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY