Prodej nemovitosti - nepravomocné exekuce

Prodej nemovitosti - nepravomocné exekuce

25.02.2020

Dobrý den,

pokud po podepsání smluv a uvolnění hotovosti při prodeji bytu vyjde později najevo, že je prodávajíci v exekuci, jak se to dá ošetřit v kupní smlouvě?

V danou dobu zatím není v centrální evidenci exekucí a později je. Děkuji Vám.

S pozdravem Holubová

Odpovědi na dotaz

Re: Prodej nemovitosti - nepravomocné exekuce

Dobrý den,doporučuji nechat si KS vypracovat advokátem. Kupní cena by měla být vyplacena z k úschovy až po provedení vkladu vl.práva V KN. V KS uvést např. toto znění "Strana prodávající prohlašuje, že před kupujícím nezamlčel žádné podstatné skutečnosti týkající se předmětu převodu.že na předmětu převodu neváznou žádné zástavy, věcná břemena či jiné závazky, že její vlastnické právo není soudně či jinak napadeno, že proti němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení, že nemá žádné daňové či jiné závazky po splatnosti vůči státu ani jiné vymahatelné závazky a že jim nejsou známy žádné jiné právní závady ani faktické vady, na něž by měla stranu kupující upozornit, to vše bez ohledu na skutečnost, zda jsou nebo nejsou takové vady či zatížení zapsány v katastru nemovitostí". A pak samozřejmě při porušení ustanovení smluvní pokuta.

Re: Prodej nemovitosti - nepravomocné exekuce

V případě, že zájemce zamýšlí koupit nemovitost a má důvodnou obavu, že by zde mohlo k exekuci dojít, doporučuji důkladně před podpisem kupní smlouvy na soudech prověřit, zda nebylo nařízeno řízení proti prodávajícímu. Je pravdou, že uplyne KRITICKÁ DOBA mezi vyhotovením soudního rozhodnutí a provedením zápisu do listu vlastnictví. Právě tato doba může být rizikem pro kupujícího. V případě, že v kupní smlouvě prohlásí prodávající, že mu není známo, že jsou proti němu vedena exekuční, insolvenční či jiná řízení na vymáhané pohledávky, … a později se zjistí, že to nebyla pravda, lze odstoupit od koupi a požadovat vyplacení kupní ceny i smluvní pokuty (finanční prostředky musí být uloženy v úschově po dobu převodu na katastru nemovitostí). Obchody, kde skutečně hrozí exekuce NEDOPORUČUJI uzavírat. Vhodnějším řešením je zjistit výši dluhů, všechny dluhy VYPLATIT a KUPOVAT nemovitost BEZPEČNÉ (tzv. čistou) oproštěnou od rizika skrytých pohledávek. Jedná se o VÝKUP NEMOVITOSTI včetně jednání s věřiteli, to je vždy nejvhodnější svěřit zkušeným a zodpovědným odborníkům (realitní kanceláři, tzn. právníkům a makléřům).

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY