Jakou daň musím zaplatit po prodeji nemovitosti?

Koupili jste nebo prodali nemovitost a stojíte před otázkou, jakou daň a kdy zaplatit? Daně se neustále mění a to, co platilo ještě vloni, dnes už možná neplatí. Nemá tedy smysl se ptát známých a kamarádů, kteří prodávali byt předloni, kolik platili a kdy. A jelikož jsou daně věc poměrně složitá a proměnlivá, připravili jsme pro vás jednoduchý a jasný přehled daní spojených s prodejem a nákupem nemovitosti platných v roce 2023.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Finanční úřad sleduje plátce a v systému úřadu se objeví každý převod vlastnictví na katastrálním úřadu. Pokud jste fyzickou osobou, při prodeji nemovitosti v roce 2023 platíte jako prodávající pouze jednu daň – daň z příjmu. Tu platíte pouze ze zisku, tzn. pokud jste nemovitost prodali za vyšší cenu, než za jakou jste ji koupili nebo zdědili. Daní se tedy pouze částka, která vznikne odečtením pořizovací ceny od prodejní. Sazba daně z prodeje nemovitosti je 15 %.

Finanční úřad sleduje, zda byla dodržena případná lhůta na osvobození z platby daně z příjmu při prodeji nemovitosti či nikoli. Kdo koupil nemovitost po 1.1.2021, musí počítat s tím, že při prodeji osvobození z daňové povinnosti dosáhne až po uplynutí deseti let od data nabytí vlastnictví

Daň z prodeje nemovitosti

Osvobození z daňové povinnosti dosáhnete nyní až po uplynutí deseti let od data nabytí nemovitosti.

Zpět na obsah


Jak a kdy daň zaplatit?

Jelikož se jedná o klasickou daň z příjmu, zisk z prodeje nemovitosti zahrnete do daňového přiznání, které odevzdáte do konce března následujícího roku. Do přiznání uvedete prodejní cenu (tzn. příjem z prodeje) a kupní cenu (výdaj). Do výdajů můžete zahrnout i případné opravy a rekonstrukce, které jste na nemovitosti provedli.

V případě, že jste nemovitost nekupovali, ale zdědili, či vám byla darována, doložíte jako pořizovací cenu částku uvedenou v rozhodnutí soudu o dědictví nebo znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti v době, kdy došlo k jejímu darování.

Zpět na obsah

Musí daň platit opravdu každý?

Naštěstí nemusí. Existují 3 výjimky, kdy prodávající fyzická osoba daň z prodeje nemovitosti neplatí.

 1. Jste majitelem nemovitosti minimálně 5 nebo 10 let
  Pokud jste koupili byt či dům před rokem 2021 a v době prodeje ho vlastníte více jak 5 let, nemusíte odvádět daň z příjmu. Nemovitosti nabyté po 1.1. 2021 jsou osvobozeny od daně až po uplynutí lhůty 10 let od data nabytí.
 2. V nemovitosti jste bydlel aspoň dva roky před prodejem
  I když nevlastníte nemovitost 5 či 10 let, budete osvobozeni od daně v případě, kdy jste v bytě či domě bydleli minimálně dva roky před prodejem. Není ani nutné mít v ní trvalé bydliště, ale musíte v takovém případě podat čestné prohlášení a své tvrzení musíte být schopni prokázat (např. doručováním korespondence, platbami za energie, přihláškou k internetu apod.).
 3. Za získané peníze pořídíte nové bydlení
  Pokud v nemovitosti bydlíte méně než dva roky, ale po prodeji použijete všechny získané peníze na pořízení nového bydlení do jednoho roku od prodeje, daň platit nemusíte. Toto osvobození se však nevztahuje na prodeje pozemků určených ke stavbě rodinných domů.
Prodej bytu daně

Pokud jste v bytě či domě bydleli minimálně 2 roky před prodejem, budete osvobozeni od daně po prodeji nemovitosti.

Zpět na obsah

Jak je to při prodeji družstevního bytu

Při prodeji družstevního podílu (respektive bytu) se stejně jako v případě bytu v osobním vlastnictví platí daň z příjmu, pro kterou platí také stejná pravidla (kdy zaplatit, kolik, jak). Pro osvobození od ní ale platí trochu jiné podmínky.

 1. Jste majitelem nemovitosti minimálně 5 let
  U družstevního podílu stačí, pokud jste byli členy družstva s právem užívání bytu, a to alespoň  aspoň 5 let. Zde neplatí nové pravidlo 10 let jako u bytů v osobním vlastnictví. Zároveň vám ale nepomůže, že jste v bytě alespoň dva roky bydleli nebo chcete peníze použít na nové bydlení. Tato výjimka se na družstevní byty nevztahuje.
 2. Byt jste zdědili v přímé linii
  Pokud družstevní byt vlastníte kratší dobu než 5 let, ale nabyli jste ho děděním od příbuzného v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, manžel), započte se do 5 leté doby pro osvobození od daně i doba, po kterou v bytě bydlel zůstavitel. Pokud jste dohromady byli členy družstva  déle než 5 let, jste od placení daně z příjmu osvobozeni.

Zpět na obsah

DPH - kdo a kdy ji při prodeji platí

Při prodeji bytu, domu nebo pozemku se platí také daň z přidané hodnoty, ve většině případů je to 21 %. Tato daň se ale netýká fyzických osob, které nejsou plátci DPH. DPH tedy platí pouze plátci DPH, v praxi jsou to především developeři. Povinnost platit DPH zaniká 5 let po dokončení stavby nebo po její zásadní rekonstrukci, po které došlo na novou kolaudaci. 

Složitější je situace při prodeji pozemků. Většina je od daně z přidané hodnoty osvobozena, ale ve dvou případech je potřeba daň zaplatit:

 1. Pokud pozemky tvoří jeden celek se stavbou, ze které se DPH platí.
  Výše daně je stejná jako daň za stavbu (21 %, 15 % u takzvaných sociálních bytů a domů, 0 % u staveb, které jsou od daně osvobozeny).
 2. Z prodeje stavebního pozemku je třeba zaplatit daň 21 %. 
Prodej nemovitosti daň

Daň z přidané hodnoty (DPH) se netýká fyzických osob, které nejsou plátci DPH.

Zpět na obsah

Jaké daně platí kupující?

 1. Daň z nabytí nemovitých věcí se od prosince 2019 neplatí
  Na jaře 2020 byla zrušena 4% daň z nabytí věcí nemovitých. Platnost byla zavedena zpětně, daň tedy neplatí ti kupující, kteří dokončili vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí během prosince 2019 nebo později.
 2. Daň z nemovitosti platí každý majitel
  V okamžiku, kdy se kupující stane novým majitelem nemovitosti, vznikne mu povinnost platit každý rok daň z nemovitých věcí. Jako nový majitel musíte do 31. ledna podat speciální daňové přiznání, kterým se k platbě daně z nemovitosti přihlásíte. Poté vám už každý rok bude chodit složenka s vyměřenou daní.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat i ten, kdo svoji nemovitost nějak výrazně změnil (přístavba patra či kompletní přestavba). Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdáte finančnímu úřadu, v jehož kraji nemovitost leží. Do konce května se daň musí daň z nemovitých věcí zaplatit. Pokud je daň vyšší než 5 tis. Kč, je možné hradit ve splátkách. 

Důležitým a často opomíjeným krokem po prodeji je odhlášení z daňové povinnosti. Na finanční úřad je nutné poslat písemnou informaci o změně vlastnictví. 


Autor Veronika Váňová

Nejnovější dotazy z oblasti: Daně u nemovitostí

Darování pozemku

02.06.2021

Dobrý den, prosím o radu. Strýc od partnera nám chce darovat stavební pozemek, na kterém bychom chtěli stavět a bydlet. Majitelem pozemku je strýc a jeho manželka v SJM. Jakým ideálním způsobem má být proveden převod dle smlouvy, abychom se zároveň vyhli placení daně a aby mohl být pozemek napsán na nás oba s partnerem? Svoji ještě nejsme a ve společné domácnosti také ne. Děkuji za odpověď. Lukaščíková

Daň u garáže

11.05.2016

Vlastníme byt a zahradu a za obě nemovitosti platíme 1x ročně povinně daň z nemovitosti. Nyní jsme si koupili garáž. Bohužel si již nepamatuji postup, zda a kde koupi hlásit či nehlásit a zda se garáž (když je to nebytový prostor), také musí někde zdaňovat. A pokud je to povinnost, zda ji musíme na FÚ nahlásit dodatečně/zpětně ihned po koupi a nebo stačí až se půjde podávat daňové přiznání. Předem moc děkuji za odpovědi a rady. Nehasilová

JAK NA DANĚ U NEMOVITOSTÍ?

Obraťte se na zkušeného realitního makléře.

Vybírejte na základě hodnocení předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

JAK NA DANĚ U NEMOVITOSTÍ?

Obraťte se na zkušeného realitního makléře.

Vybírejte na základě hodnocení předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY