Darování domu

Darování domu

16.12.2018

Dobrý den, rádi bychom s manželem náš rodinný domek darovali dceři, která spolu se svým přítelem plánuje jeho rekonstrukci. Přítel dcery (svatbu plánují až po rekonstrukci) bude investovat nějaké svoje uspory a společně s dcerou splacet hypotéku. Jak právně ošetřit, aby i on měl jistotu investice, aniž bychom mu museli přepsat část domu? Moc děkuji za jakoukoli radu. S pozdravem Šedová

Odpovědi na dotaz

Re: Darování domu

Dobrý den, jak zde bylo zmíněno. Nicméně, jde i o to, jakou hodnotu má dům a jak vysoké budou investice. Pokud je dům špatný a v horší lokalitě, bude možná jednodušší dům darovat oběma.

Re: Darování domu

Dobrý den, z mé zkušenosti a může se opravdu v budoucnu stát cokoli, je nejlepší darovat dům pouze vaší dceři. Přítel ať si eviduje veškeré investice,které do domu dá ze svých prostředků a na ty také bude mít při případném budoucím sporu nárok - bude je moci prokázat. Případně spolu mohou u notáře sepsat nějakou dohodu, kolik investuje a že mu tyto prostředky budou při případném rozchodu vaší dcerou plně kompenzovány. Je to lepší, než aby se jeden či druhý cítili poškozeni - taková malá předmanželská férová smlouva :-) Hodně štěstí a dceři přeji, aby tyto ale nikdy nemusela řešit!!!

Re: Darování domu

Dobrý den,V případě darování, pokud to výslovně neuvedete do darovací smlouvy jinak, bude nemovitost ve výlučném vlastnictví dcery. Aby měl přítel dcery dobře ošetřené vložené investice, jak do rekonstrukce domu, tak i následný provoz doporučuji sepsat mezi sebou smlouvu u advokáta či notáře, kde bude vše zakomponované a tak ošetřené pro obě dvě strany v případě rozchodu o vypořádání. Pro obě strany doporučuji vést si evidenci všech plateb.

Re: Darování domu

Dobrý den, stejně jako kolegové výše bych Vám doporučila věnovat nemovitost do výhradního vlastnictví dcery. Nic poté nebrání tomu, aby dcera s partnerem se psala u notáře nebo advokáta smlouvu o budoucím finančním vypořádání v případě, že by došlo k jejich rozchodu. Samozřejmě pak bude potřeba, aby si každý z nich pečlivě evidoval jednotlivé náklady, které bude investovat do dané nemovitosti.

Re: Darování domu

Dobrý den, doporučuji darovat rodinný dům pouze dceři, protože je nejlepší, aby nemovitost měla vždy jednoho vlastníka. S přítelem ať potom uzavřou u notáře smlouvu o společné investici do nemovitosti. Oba si potom budou muset pečlivě evidovat, co kdo z nich zaplatil. Pokud potom budou uzavírat sňatek, tak by bylo dobré uvažovat o uzavření předmanželské smlouvy, která je zakotvena v občanském zákoníku v § 708 a následujících. https://www.abcrodinnepravo.cz/predmanzelska-smlouva.php

Re: Darování domu

Dobrý den. Tato otázka je spíše pro právníka. Nicméně vy darujete nemovitost výhradně dceři a dcera musí s přítelem uzavřít dohodu v tom smyslu, že veškeré investice, které investuje výhradně přítel, bude v případě rozchodu dcera povinna příteli vrátit. Samozřejmostí je správně vedená evidence tohoto vkladu přítele.

Re: Darování domu

Dobrý den, Vše, co bylo řečeno je moc komplikované a pro přítele dcery dost nejisté. Já bych volila jednoduchou variantu. Ocenila bych chatu. Cena chaty by byla dejme tomu 500 tis. Polovinu chaty bych dceři darovala a druhou polovinu prodala jejímu příteli. Ten by pak musel investovat do rekonstrukce částku 250 tisíc. Pokud tuto částku nemá, prodala bych mu jen takový díl, na jaký má hotovost.

11.11.2019

Re: Darování domu

Dobrý den, pokud nechcete darovat rodinný domek i příteli Vaší dcery, tak bych doporučil, aby dcera s přítelem uzavřela smlouvu ohledně investic u notáře.

22.01.2019

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY