Převod nemovitosti

Všechny nemovité věci (domy, byty, pozemky atd.) zapsané ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) lze převádět na nového vlastníka. Převod vlastnických práv se řídí katastrálním zákonem. Převod se může uskutečnit pouze s oprávněným vlastníkem, příp. všemi spoluvlastníky.

V praxi se nemovitosti nejčastěji převádí na základě koupě nebo darování. Smlouva o převodu nemovitosti (ať už se jedná o smlouvu kupní či darovací), musí být vždy písemná. Zákon uvádí, že převod vlastnického práva k nemovité věci je úspěšně uskutečněn zápisem (resp. vkladem) do katastru nemovitostí. K právním účinkům převodu vlastnického práva k nemovitosti proto dochází až jeho vkladem do katastru.

Převod nemovitosti

K převodu nemovitosti nedochází uzavřením kupní smlouvy, ale až po zápisu do katastru nemovitostí.

Je důležité mít na paměti, že údaje zapsané do veřejného seznamu by měly odpovídat skutečnému stavu. V praxi se často setkáváme se situací, kdy zápis v katastru není aktuální, tedy neodpovídá reálnému stavu. Stává se to např. při chybně vypořádaném dědictví (dědic zapomene nechat zapsat všechny nemovitosti přijaté do dědictví) nebo opomenutí provedení vkladu nemovitosti po kolaudaci (po přestavbě, přístavbě nebo rozšíření zastavěné plochy) nebo nesprávně provedenému prohlášení vlastníka (při převodu bytů).

Každý vlastník nemovitosti má povinnost ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů týkající se jeho nemovitosti.

Každý vlastník nemovitosti má povinnost ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů týkající se jeho nemovitosti, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a současně předložit listinu, která změnu dokládá. Při koupi nemovitosti (prodeji) doporučujeme, aby původní vlastník předložil kupujícímu nabývací titul, tzn. kupní smlouvu, dědickou dohodu nebo darovací smlouvu atp.; tedy doklad na jejímž základě se stal majitelem nemovitosti.

Podle současné právní úpravy jsou všechny nemovitosti postavené na pozemku jeho součástí. V katastru nemovitostí se již nově nemohou převádět např. stavby či domy jako takové, nýbrž pouze pozemky, na nichž se stavby nacházejí. Zákony České republiky v současné době nestanovují přesnou proceduru průběhu převodu nemovitosti.

VYHLEDEJTE SI NEJLEPŠÍHO MAKLÉŘE VE VAŠEM OKOLÍ

Se správným makléřem prodáte výhodněji, rychleji a bez starostí.

 

Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

VYHLEDEJTE SI NEJLEPŠÍHO MAKLÉŘE VE VAŠEM OKOLÍ

Se správným makléřem prodáte výhodněji, rychleji a bez starostí.

 

98%

klientů doporučuje tento portál
Zobrazte si naše reference

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace Rozumím