Pozor na skryté vady u nemovitostí

Pozor na skryté vady u nemovitostí

Víte, že prodávající nese ještě pět let po prodeji odpovědnost za závady na nemovitosti? Proto by v kupní smlouvě měly být všechny závady popsány tak, aby v budoucnosti nemohlo ze strany kupujících dojít k požadavku na vrácení části kupní ceny za nemovitost.

Kupující nemůže reklamovat zjevné vady, a to z toho důvodu, že si jich musel být vědom již při převzetí. To se týká především poškozené omítky, nátěrů, chybějícího vybavení atd. Je jasné, že kupující musel vidět, v jakém stavu nemovitost převzal. 

Problematická však je odpovědnost prodávajícího za skryté vadySkrytá vada je taková, kterou nemusel kupující odhalit v době převzetí. Skrytá vada se mohla projevit až dodatečně (např. v rodinném domě nefunguje topení, kapacita elektrické přípojky není dostačující nebo příkon elektrického proudu v bytě nestačí potřebám domácnosti, ve střeše chybí tepelná izolace, ve stěně se projevila plíseň atp.).

Kupující má podle občanského zákoníku čas až 5 let od převzetí nemovitosti oznámit prodávajícímu, že v domě zjistil skrytou vadu

kupních smlouvách, které jsou k dispozici na internetu, jsou často využívány formulace: „Nemovitost se na kupujícího převádí tak jak stojí a leží“ nebo „Nemovitost se na kupujícího převádí úhrnkem“ nebo “Kupující měl možnost všechny vady předmětu koupě v předstihu zjistit“.  

Uvedené prohlášení však prodávajícího nezbavuje odpovědnosti za skryté vady.

Jediným způsobem, jak se může prodávající zbavit své odpovědnosti za dodatečně objevené závady je výslovně na ně předem upozornit. Pokud by došlo k soudnímu sporu, tak před soudem musí prodávající prokázat, že kupujícího před prodejem seznámil s konkrétními vadami nemovitosti.


Nejčtenější příspěvky na blogu

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY