Předkupní právo na nemovitost

Předkupní právo

Podle stávající právní úpravy při prodeji podílu na nemovitosti (např. garážové stání nebo komora v bytovém domě) je povinností prodávajícího tento podíl nabídnout všem ostatním spoluvlastníkům, a to za stejných podmínek jako bude kupovat cizí kupující.

Pokud by předkupní právo nebylo řádně nabídnuto, může jej vymáhat ve lhůtě do 3 let kterýkoli ze spoluvlastníků a tím prodej zrušit. Podepsaná kupní smlouva musí být předložena všem spoluvlastníkům, ti se mohou během 3 měsíců rozhodnout, zda koupi uskuteční.  

Jedinou možností, jak se vyhnout odkladné lhůtě pro prodej (odklad způsobený vypořádáváním předkupního práva) je získat od všech spolumajitelů předem doklad o vzdání se předkupního práva. Tento dokument by měl být opatřený úředně ověřeným podpisem od všech majitelů spoluvlastnických podílů. Např. u novostavby bytového domu, kde je 30 garážových stání (vymezených na společném pozemku bytového domu) to znamená získat vyjádření s ověřenými podpisy od 29 spolumajitelů.      

Odkaz na VZOR NÁVRHU VÝZVY na uplatnění předkupního práva naleznete zde.

Video s informacemi o předkupním právu naleznete níže:


Nejčtenější příspěvky na blogu

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY