Rekolaudace RD na ubytování

Rekolaudace RD na ubytování

08.02.2022

Dobrý den. Chtěli bychom koupit horskou chatu, která byla léta provozována. Po nahlédnutí do katastru jsme ale zjistili, že je chata zkolaudována jako RD. Uvnitř se nachází 10 pokojů, kuchyně a společenská místnost a venku je i 6 chatek, které nejsou v katastru vůbec. Jaký je správný postup, abychom mohli chatu nebo tedy tento RD provozovat jako ubytování? Děkuji, Nová

Odpovědi na dotaz

Re: Rekolaudace RD na ubytování

Dobrý den, paní Nová. V první řadě by Vám současný majitel měl doložit informace a dokumenty, jakým způsobem ubytování provozoval. Rodinný dům je stavbou pro bydlení a tento účel užívání není porušen tím, když v něm je ubytováván dočasně a za úplatu určitý omezený počet osob. Pojem rodinný dům nezakazuje, aby v něm byly poskytovány ubytovací služby. Mělo by to být jen v omezeném rozsahu, aby nedošlo ke změně užívání stavby. Například část pokojů byste měla pro své bydlení a k tomu další pronajímala. Poskytování ubytovacích služeb v celém domě by již mělo být podloženo změnou užívání stavby. Je také možné, že změna užívání stavby – rekolaudace proběhla, jen nebyla nahlášena na Katastrální úřad formou Ohlášení změny údajů. Pokud tedy nedostanete plné vysvětlení od současného majitele, tak je doporučeno projednat na místně příslušném stavebním úřadě, co všechno musíte doložit a splnit, aby tam mohlo být ubytování provozováno ve vámi plánovaném rozsahu. Stavební zákon uvádí, že stavbu lze užívat jen k účelu, ke kterému byla vymezena: - § 126 (1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. - (2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY