Rezervační smlouva

Rezervační smlouva

22.08.2014

Po podpisu rezervační smlouvy si prodávající sepisoval návrhy kupní smlouvy sám, jednostranně nevýhodné pro kupujícího, v návrzích stanovoval nesmyslné a pro kupující nepřijatelné podmínky. Z těchto důvodů došlo k marnému uplynutí rezervační smlouvy. Má kupující v takovémto případě nárok na vrácení rezervační zálohy? Děkuji za odpověď. Jirka

Odpovědi na dotaz

Re: Rezervační smlouva

Dobry den, bohužel bez znalosti rozsahu předmětné problematiky ... nelze posuzovat. Hezky den

Re: Rezervační smlouva

Dobrý den, jak píše paní Váňová. Bez znalosti obsahu návrhů atd. těžko radit

Re: Rezervační smlouva

Bez znalosti obsahu rezervační smlouvy, kterou jste podepsal lze obtížně odpovědět na váš dotaz. Možná jsou v návrhu kupní smlouvy uvedeny podmínky, které jsou za určitých okolností přijatelné a je třeba pouze "odladit detaily". Uvedená situace určitě vyžaduje posouzení zkušeným právníkem.

Re: Rezervační smlouva

Občas se setkávám s prodávajícími, kteří si chtějí smlouvu psát sami. Pokud ovšem jako makléř realizuji prodej tak toto nemohu připustit. V tom je úloha makléře jako třetí strany a smlouvu by vždy měl řešit makléř, nebo jeho advokát. Kupující, nebo prodávající a jejich advokáti někdy připomínkují, ale i tak jde vesměs o velmi jednostranné ujednání a musíme hledat oboustranně akceptovatelné řešení. Kupní smlouva musí být vždy výsledkem dohody obou stran a závažné důvody v kupní smlouvě, by měly být důvodem pro odstoupení kupujícího a vrácení rezervace. To je ovšem otázka, jak toto řeší Vaše rezervační smlouva. Pokud by však nedošlo k naplnění předmětu rezervační smlouvy, šlo by uvažovat o záměrném jednání ze strany prodávajícího a jeho bezdůvodné obohacení, což je samo o sobě napadnutelné.

Re: Rezervační smlouva

Dobrý den, v tomto případě v podstatě záleží na obsahu rezervační smlouvy, na tom jaké máte práva jako kupující a co vlastně je i povinností. Je nestandardní když si majitel nemovitosti při prodeji vyžádá rezervační zálohu. Nikdy jsem se s tím nesetkal, pouze v případě RK. Nicméně v tomto případě se dá možná mluvit i o tzv. bezdůvodném obohacení nakolik nedošlo k naplnění podmínek smlouvy a obstrukcím k uzavření kupní smlouvy ze strany majitele ale to musí posoudit soud, jestli smlouva byla pro Vás nevýhodná a v souladu s dobrým mravem. Nevíte jak dlouho tohle dělá a kolik záloh mu již propadlo v jeho prospěch. Pošlete majiteli výzvu doporučeným dopisem ke smírnému řešení v opačném případě podejte prostřednictvím právníka předžalobní upomínku nebo návrh na kupní smlouvu. V každém případě už víte, že zaplatit si profesionála v oboru není jen útrata peněz. Pejska taky dáte léčit odborně při jakémkoliv problému a neléčíte ho doma čajem z pampelišky.

Re: Rezervační smlouva

Dobrý den, souhlasím s kolegou. Je třeba si pořádně prostudovat, co jste v rezervační smlouvě podepsal. Myslím si, že už dopředu jste se měli domluvit, kdo bude připravovat kupní smlouva a kde budou složeny finanční prostředky, popř. kdy a za jakých podmínek dojde k jejich vyplacení. Doporučuji najít si zkušeného a profesionálního realitního makléře, který Vás bude zastupovat a hájit Vaše zájmy, abyste se do takovéto nepříjemné situace příště nedostal. Hezký den.

Re: Rezervační smlouva

Dobrý den, ano, je potřeba si důkladně projít obsah rezervační smlouvy, kde by měl být alespoň naznačen další postup při vzájemném respektování potřeb a možností obou stran. .Doporučuji neprodleně rezervační smlouvu s návrhem smlouvy kupní od prodávajícího předat právníkovi a situaci řešit...Přeji mnoho štěstí. (Do budoucna rozhodně také doporučuji nemovitost kupovat s pomocí dobrého zprostředkovatele, díky čemuž by se takováto situace něměla stát... )

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY