Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

29.01.2014

Dobrý den, mám uzavřenou smlouvu s RK na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je smlouvou stanovena na 2 měsíce. Co pro mne tato výpovědní lhůta znamená? Z osobních důvodů jsme se rozhodla nemovinost neprodávat, Dle slov RK po dobu výpovědní lhůty budou stále probíhat prohlídky. Děkuji Vám Suchá

Odpovědi na dotaz

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Dobrý den paní Suchá, u nás v tomto klientovi vycházíme vstříc vždy. Bohužel jde spíše o slušnost makléře či RK, zda se budou chtít dohodnout. Nedovedu si představit, že bych jako makléř vodil klienty na prohlídku tam, kde si to majitelé nepřejí. Postrádád to z mého pohledu slušnost. Pokuste se opravdu dohodnout, ale písemnou výpověď určitě předejte. Hezký den Talanda

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Uvedený dotaz je typickým důsledkem toho, jak se při stanovení neurčitého termínu trvání smlouvy stává problém. Snažím se s mými klienty na počátku naší spolupráce rozebrat podrobně jejich situaci a zjistit, zda zkoušejí prodat nemovitost nebo opravdu potřebují prodat. V případě "PRODEJE NA ZKOUŠKU", volíme velmi krátký termín pro trvání platnosti zprostředkovatelské smlouvy. Vyhneme se tak problémům s předčasným ukončováním smlouvy..... A věřte mi, že důsledky zklamání z toho, že zájemce si chce nemovitost opravdu koupit a prodávající odstoupí ze svého odhodlání prodat, jsou výrazně větší než finanční újma, kterou utrpí makléř z obchodu, který se nezrealizoval. Prodávající by si měl být vědom, že podpisem zprostředkovatelské smlouvy se pro prodej ROZHODL a zavázal se nemovitost prodat (za podmínek ve smlouvě stanovených).

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Vážená paní Suchá, pokud se na Váš dotaz podívám z pohledu realitního makléře či společnosti, která zajišťovala prodej nemovitosti, musím říct, že zde by mělo platit heslo "Pacta sunt servanda", tedy smlouvy budiž plněny. Rozumím tomu, že u Vás nastala situace, při které nemůžete nebo již nechcete svoji nemovitost prodat. Na druhou stranu, ze strany společnosti bylo již investováno do propagace a dalších marketingových záležitostí. Věřím tomu, že pokud se dva lidé chtějí domluvit, tak se určitě domluví. Za mě osobně, vyřešil bych to smírčí cestou s malou náhradou nákladů, které byly již investovány. Přeji hodně štěstí a pevné nervy při řešení Vaší situace. Martin Matela

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Osobně si myslím že snad není ani důvod aby jakákoli zprostředkovatelská smlouva zněla na dobu neurčitou. V případě spokojenosti s prací makléře se dá přece smlouva kdykoli prodloužit a prodávající má alespoň jistotu, že se bude makléř snažit aby k prodloužení smlouvy došlo. Rozumím tomu, že se okolnosti mohou změnit. Na druhou stranu realitní makléř investuje do prodeje svůj čas, zkušenosti a nemalé finanční prostředky (své, nebo RK, kterou zastupuje) je pochopitelné, že se brání před klienty kteří si tzv. zkouší jestli se dá nemovitost prodat za cenu kterou si nastavili a nemovitost vlastně ani nepotřebují prodat. Speciálně v tomto případě nemá smysl podepisovat smlouvu na dobu neurčitou. Vše je samozřejmě otázkou jednání s konkrétním makléřem. Můžete svému makléřovi nabídnout určitou rozumnou kompenzaci již vynaložených nákladů. V takovém případě jistě bude souhlasit s ukončením dohodou obou stran a netrvání na výpovědní lhůtě.

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, či neurčitou. Je třeba pamatovat na to, že co se týče smlouvy na dobu neurčitou, pak pokud není ve smlouvě uveden způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět s tří měsíční výpovědní lhůtou ke konci kalendářního čtvrtletí (ust. § 582). To může být pro majitele nemovitosti v případě potřeby prodat či pronajmout nemovitost dosti dlouhá doba. Ve vašem případě bych vám doporučila se s makléřem dohodnout,jinak budete muset nechat spolupráci doběhnout.

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Dobrý den, RK zjevně plnila smlouvu v celém jejím rozsahu s určitým finančním nákladem například na inzerci, prohlídky a předpokládala tak určitý zisk při prodeji této nemovitosti. Myslím že bude lepší v tomto momentě ukončení smlouvy a výpovědní lhůtu akceptovat, případně se domluvit na nějakém finančním plnění za vynaložené náklady. Záleží od stavu jak dlouho daná RK nemovitost inzeruje. V případě že ji inzeruje např. 8 měsíců a nedaří se ji najít kupce, nemyslím si že kupce najde za dva měsíce. Jiné je to v situaci kdy inzerovaná nemovitost je na trhu krátce. Smlouvy jsou svobodnou vůli dvou smluvních stran a v případě že se jedná o seriózní kancelář, věřím že dospějete k dohodě.

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Dobrý den, doporučil bych upřímné osobní jednání s danou realitní kanceláři. Vysvětlení Vašeho rozhodnutí a řešení ukončení smlouvy smírnou cestou. Daná kancelář pravděpodobně vykonávala svou činnost dle uzavřené smlouvy a je na místě se domluvit na finanční kompenzaci vynaložených nákladů na prodej nemovitosti. Je zbytečné realizovat prohlídky ve výpovědní lhůtě. Makléř Vám přivede zájemce, který bude chtít nemovitost koupit a Vy ji stejně nebudete chtít prodat. Je to ztráta času pro všechny zůčastněné. Makléř by Vás tlačil k prodeji v případě Vážného zájemce by se odkazoval na smlouvu. Ušetřete si tyto starosti, domluvte se na ukončení smlouvy dohodou, nikoliv výpovědí a vyrovnejte se s RK za její vynaložené náklady a máte klid. Na obranu RK musím dodat, že kompenzace nákladů je na místě, protože existují případy kdy prodávající chtěli ukončit smlouvu z důvodu změny rozhodnutí. RK ukončila prodej a za pár týdnů se daná nemovitost nabízela přes jinou RK. Nedivte se tedy některým krokům RK, setkávají se s různými lidmi. Přeji hodně úspěchu.

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Dobrý den. Dovolím si nesouhlasit s názory některých kolegů. Na smlouvě na dobu neurčitou nevidím nic špatného. Pokud je výpovědní doba např. 1 měsíc, můžete být v klidu, smlouvu kdykoliv vypovědět s 1 měsíční výpovědní dobou a nemusíte se bát automatických prolongací, ani možných komplikací, kdy je potřeba smlouvu vždy prodlužovat v době, kdy náhodou budete v neschopnosti, na dovolené, apod. Pokud ve Vašem případě činí výpovědní doba 2 měsíce, pak po podání výpovědi začne běžet ona výpovědní doba 2 měsíce, tato doba je však dále obdobím platné spolupráce. Až po uplynutí tohoto období tedy Vaše spolupráce s realitní kanceláří končí. Chápu, že se může přihodit situace, kdy nebudete mít v úmyslu pokračovat v prodeji nemovitosti. Pak bych doporučoval obrátit se na makléře a zhodnotit dosavadní situaci. Pokud je nalezen zájemce o koupi, pak by měl mít makléř narok na svou odměnu. Pokud makléř nevykazuje úspěšnou činnost a prohlídek je minimum, doporučil bych Vám dohodnout se na určité výši kompenzace, nebo spolupráci nechat doběhnout (pokud na ní makléř bude trvat). Pokud pravidelně probíhají prohlídky a kupující stále nalezen nebyl, pak by makléř rovněž měl mít nárok na určitou výši kompenzace za své služby, neboť v dobré víře v kvalitní spolupráci a úspěšný obchod vyvíjel své úsilí a prokazatelně se snažil Vaší nemovitost prodat. Doporučuji vždy klidné a seriózní jednání nad případem a nalezení vhodného řešení.

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Dobrý den paní Suchá, z mého pohledu je pro realitní kancelář zbytečné úsilí dále pracovat na prodeji nemovitosti, pokud jste si jako majitelka tento prodej rozmyslela. Na Vašem místě bych se tak tedy snažila se zástupcem realitní kanceláře domluvit a věřím, že společně najdete východisko. Dohoda je velice důležitá. Jestliže druhá strana na žádnou dohodu nepřistoupí, budete muset tedy zřejmě strpět případné prohlídky, a v každém případě ale předejte zprostředkovateli písemnou výpověď. Přeji bezproblémové řešení. Hezký den, Adamů.

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Dobrý den paní Suchá, pokud by jste byla mou klientkou snažila bych se nějakým způsobem dojít k řešení výhody pro obě strany. Nicméně se svými nemovitostmi pracuji intenzivně a vkládám do nich své finanční prostředky ať v podobě inzerce a propagace jsou to náklady, ale také riziko mého podnikání. Může se opravdu stát, že se klient rozhodne pro ukončení nikdy nemám zájem klientovi bránit, neboť párkrát se mi stalo, že právě díky pochopení situace a lidskosti se na mě klienti obrátili ať jak doporučitelé, nebo při prodeji vrámci rodiny. Vše je vždy na dohodě.

Re: Výpověď smlouvy s RK - doba neurčitá

Smlouvu na dobu neurčitou bych osobně uzavřel z pozice klienta asi opravdu jen s kamarádem, kterého znám velmi dobře a s jasným cílem, že chci nemovitost prodat. U kratších smluv, jako jsou nejen v naší kanceláři, je přeci uvedeno, že smlouva se sjednává na určitou dobu s tím, že pokud není ze strany klienta vypovězena, automaticky se prodlužuje vždy o jeden měsíc. K vypovězení smlouvy postačí v našem případě i email. V případě spokojenosti s prací nemá většinou klient důvod smlouvu ukončit. A k odměně za práci kterou makléř vykonal? Pokud vím, jedná se o provizi z prodeje. Náklady zde jdou na úkor kanceláře a naše práce je i riziko podnikání, s tím se musíme smířit.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY