Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy s realitní kanceláří

Většina lidí bohužel řeší odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy pozdě. Je nutné si prostudovat obsah smlouvy ještě před podepisem.

Odstoupení od smlouvy je možné podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku do 14 dnů, a to bez uvedení důvodu. Ale pouze v tom případě, že smlouva byla uzavřena mimo podnikatelské prostory (mimo prostory realitní kanceláře). Odstoupení je právní úkon, na jehož základě zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, odstoupením od smlouvy se tak závazek zrušuje od počátku. Doporučuje se odstoupení od smlouvy napsat písemně a zaslat doporučeným dopisem. Přijetí si nechte potvrdit prostřednictvím poštovní dodejky. Odstoupení je účinné doručením druhé straně. Kopii doručenky i oznámení o odstoupení si musí spotřebitel uchovat pro případ sporu.

Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy s realitní kanceláří

Odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů bez uvedení důvodu - pouze ale pokud byla smlouva uzavřena mimo prostory realitní kanceláře.


Ohledně možnosti výpovědi platné (tedy podepsané) smlouvy - většinou se jedná o výpověď vztahující se ke smlouvě o zprostředkování nebo ke smlouvě rezervační. Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je výpověď řešena v § 1998 takto: „Závazek lze vypovědět, ujednají-li si to strany“. Je tedy důležité si připravit text smlouvy ještě před podpisem tak, aby obsahoval i možnost výpovědi a podmínky vyhovovaly oběma smluvním stranám. Pokud je smlouva ujednaná na dobu neurčitou, lze závazek zrušit výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem


Články na blogu ta téma Ukončení smlouvy s RK

Nejnovější dotazy z oblasti: Ukončení smlouvy s RK

Odstoupení od prodeje nemovitosti

12.06.2022

Dobrý den,rozmyslela jsem si před podpisem smlouvy prodej bytu a RK mi nyní vyhrožuje soudním jednáním a požaduje úhradu 3% ceny bytu jako ušlý zisk. S RK jsem nikdy nepodepsala žádnou smlouvu. Všechna jednání probíhala ústně, telefonicky, příp. emailem. Byl mi zaslán návrh smlouvy, ke kterému jsem se vyjádřila, ale nikde se nezmiňuji, že smlouvu podepíši a kdy. RK na mne vyvíjela tlak a nyní mi dokonce vyhrožuje soudy, že odmítám smlouvu, ve které je výslovně napsáno, že ji podepisujeme "svobodně", "nikoli v tísni" podepsat. Je tento postup RK správný? Můj podpis by tedy…

Exkluzivní realitní smlouva

30.01.2022

Prosím o radu. Dne 19.12.2020 jsem s RK uzavřela výhradní smlouvu, která obsahovala prodej mých nemovitostí - 1.pozemek se stavbou s č.p. 2.- pozemek trávní porost 3.- pozemek stavební s rozestavěnou budovou 4.- pozemek - zahrada Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.7.2021. Dle smlouvy se platnost této smlouvy prodlužuje vždy o dva měsíce. V září 2021 RK prodala část nemovitostí - 1. 2., ale smlouvu nijak neupravila, ale ani nenapsala dodatek. Prodává zbývající nemovitosti dál s pouze ústně domluvenou jinou, nižší cenou. To se jí nedaří a mám podezření z více zdrojů…

Odstoupení od rezervační smlouvy po zaplacení zálohy

01.07.2020

Dobrý den,

začátkem června t.r. jsme uzavřeli třístrannou rezervační smlouvu na RD, složili jsme makléřce rezervační zálohu (100 tis).

Bohužel při prohlídce domu se stavařem jsme zjistili, že rekonstrukce domu je téměř nemožná, rsp velice nákladná a bylo by vhodnější dům zbourat a postavit nový, což je pro nás časově nemožné a také proto, že je pro nás v tomto případě finančně neúnosné provést demolici a stavbu.

Smlouva byla podepsána přímo v nemovitosti a makléřka nás neupozornila, že máme možnost od smlouvy odstoupit. Je tedy ještě nyní…

Výpověď neexkluzivní smlouvy

22.06.2020

Dobrý den,

s realitní kanceláří máme neexkluzivní smlouvu na dobu určitou s možností automatického prodloužení. Nalezli jsme klienta (bez součinnosti se zprostředkovatelem) a máme v úmyslu s ním uzavřít prodej.

Jakou formou a v jakém znění poslat tuto informaci makléři? Máme nějaké povinnosti, jak makléři prokázat, že máme vlastního vážného zájemce? Smlouva tuto nijak neřeší, pouze je zmíněno, že makléř nemá v tomto případě nárok na provizi.

Děkuji za odpověď.

Rezervační smlouva - odstoupení od smlouvy

04.05.2020

Dobrý den,

s manželem jsme podepsali rezervační smlouvu na koupi nemovitosti. Od paní makléřky nám bylo řečeno, že se jedná o nemovitost, která je zdravotně nezávadná.

Bohužel jsme dodatečně zjistili, že na střeše není avizovaný šindel, ale eternit a stěny nemovitosti jsou obložené azbestovými deskami (jedná se o okál po rekonstrukci).

Je možné od rezervační smlouvy odstoupit i když informace o nezávadnosti byla podána pouze ústně?

Moc Vám děkuji za odpověď.

Lucie

Odstoupení od rezervační smlouvy (před uhrazením)

18.02.2020

Dobrý den,

dne 30.1.2020 jsem podepsala rezervační smlouvu s RK mimo prostory RK, tedy přímo v bytě. Do 4.2.2020 jsem měla uhradit částku 50 000,-. Tři dny před posláním částky jsem volala paní makléřce, že bych chtěla odstoupit od smlouvy.

Jelikož jsme spolu komunikovali pře e-maily, tak jsem jí odstoupení poslala do mailu a zároveň originál a všechny kopie na hlavní pobočku RK. Přímo na stránkách RK je ke stažení odstoupení od rezervační smlouvy v případě podepsání mimo RK, ale tohle je bohužel vůbec nezajímá a chtějí zaplatit 10 000 jako pokutu.<…

Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

13.12.2019

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, máme zájem o byt, podepsal jsem rezervační smlouvu a zaplatil rezervační poplatek, smlouva je podepsána všemi 3 stranami.

Poté mi ale bylo řečeno, že majitel chce za nemovitost více peněz a kupní smlouva už je napsaná na navýšenou částku. Tu jsem nepodepsal.

Mám nárok na vrácení rezervačního poplatku; pokud v rezervační smlouvě není jasně specifikována cena?

Děkuji.

Odstoupení od RS + ukončení smlouvy s RK

20.11.2019

Dobrý den, v březnu 2019 jsme podepsali smlouvu o výhradním zprostředkování prodeje našeho bytu s RK. Domluva s RK byla jasná- prodej bytu je za předpokladu, že my koupíme rodinný dům. Bohužel, takto to nefunguje, to jsme zjistili. Nyní jsme se dostali do situace, kdy v dubnu 2019 byla podepsána rezervační smlouva na prodej našeho bytu s termínem podpisu kupní smlouvy do 30.1.2020 ( slovy realitního makléře- nebojte se, zcela jistě najdete za tuto dobu domeček, to vím z 20leté praxe ). My jsme ale dům, odpovídající alespoň z části našim požadavkům, přes veškerou naší…

CHCETE ODSTOUPIT OD SMLOUVY S RK?

Nepodceňte to a pozvěte na pomoc profesionálního makléře.

Vybírejte na základě zkušeností předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

CHCETE ODSTOUPIT OD SMLOUVY S RK?

Nepodceňte to a pozvěte na pomoc profesionálního makléře.

Vybírejte na základě zkušeností předešlých klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY