Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

13.12.2019

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, máme zájem o byt, podepsal jsem rezervační smlouvu a zaplatil rezervační poplatek, smlouva je podepsána všemi 3 stranami.

Poté mi ale bylo řečeno, že majitel chce za nemovitost více peněz a kupní smlouva už je napsaná na navýšenou částku. Tu jsem nepodepsal.

Mám nárok na vrácení rezervačního poplatku; pokud v rezervační smlouvě není jasně specifikována cena?

Děkuji.

Odpovědi na dotaz

Re: Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

Dobrý den, jednoznačně záleží na tom jaká cena je v RS. Nemůžou po Vás chtít víc a vy na ceně můžete trvat. Tedy ne na vrácení rezervace, ale na smlouvě se správnou cenou.

Re: Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

Nerozumím tomu, proč jste případně rezervoval něco, kde není specifikována cena? Bez bližší znalosti smlouvy bychom se tady pouze domnívali a odhadovali

Re: Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

Dobrý den, účastníci tzv. rezevační smlouvy mají poměrně volnost v tom, co si ujednají s ohledem na účel smlouvy. Vznikne-li nejasnost, používá se výklad zákonných ustanovení, které jsou obsahem a účelem nejbližší. V tomto případě usuzuji na analogii se smlouvou o smlouvě budoucí. Základní náležitosti budoucí kupní smlouvy jsou předmět a cena. Cena uvedená v kupní smlouvě by se neměla lišit od ceny sjednané. Pokud nebyla cena jasně definovaná, nabízí se otázka platnosti takové smlouvy. Kdyby Vám RK rezervační poplatek nevrátila, vystavila by se riziku bezdůvodného obohacení. Kvalifikovanou odpověď jaká jsou Vaše práva a povinnosti plynoucí z uzavřené rezervační smlouvy Vám může dát jen advokát.

Re: Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

Dobrý den, předpokládám, že RS (podepsaná 3 stranami) uzavřeli prodávající, kupující a RK. Ve smlouvě tak máte jasně danou kupní cenu za kterou Vy chcete nabýt nemovitost do vlastnictví a prodávající jí za tuto cenu prodává. V RS by mělo být i ustanovení smluvní pokuty pro tu stranu, která poruší podmínky sjednané ve smlouvě nebo do určité lhůty neuzavře KS. Pokud prodávající až po uzavření RS navýší kupní cenu, je to důvod pro Vás neuzavřít s prodávajícím KS a od RS odstoupit. RK v tomto případě Vám rezervační poplatek je povinna vrátit. Ovšem vždy záleží na podmínkách v samotné smlouvě, kterou máte spolu podepsanou.

Re: Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

Dobrý den, je zarážející, že podepisujete rezervační smlouvu, aniž by tam byla uvedena cena za kterou chcete danou nemovitost koupit. Určitě si pročtěte ještě jednou cele znění této smlouvy, ale já si myslím, že by Vám RK měla peníze vrátit. V tomto případě nedodržel podmínky prodávající.

Re: Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

Dobrý den, v tomhle případě bych si dovolil zpochybnit platnost takového dokumentu a dbal vysoké obezřetnosti v rámci dalšího postupu. Za svojí kariéru jsem se nesetkal s typem rezervační smlouvy, kde by kupní cena nebyla specifikována. Jako kupující chcete přece mít jistotu a jasné za kolik budete avizovanou nemovitost kupovat. Ze standardu by měla smlouva rezervační obsahovat avizovanou kupní cenu. Dovoluji si doporučit obrátit se na advokáta. S pozdravem Adam Šimoník

Re: Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

Jeden z hlavních parametrů třístranné rezervační smlouvy je zcela neodiskutovatelně cena nemovitosti. K této ceně se váží závazky, práva, sankce atd...jak kupujícího, tak i prodávajícího. Kolegu výše zaráží, že podepisujete rezervační smlouvu bez uvedení ceny. S jeho názorem souhlasím, ale mne více zaráží , že Vám takto koncipovanou smlouvu předložil "odborník".

Re: Rezervační smlouva - vrácení rezervačního poplatku

Dobrý den, je docela zvláštní, že tak důležité ujednání, jako je výše kupní ceny byla v rezervační smlouvě opomenuta. Obecně pokud došlo k jednostrannému navýšení kupní ceny, bez Vašeho vědomí, tak to může být určitě důvodem k Vašemu odstoupení od Rezervační smlouvy a vzniku nároku na vrácení rezervační zálohy. Každopadně u seroiózní RK a skutečně profesionálního makléře by k takové situaci nemělo nikdy dojít.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY