Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

08.12.2019

Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji a bydlím (mám zde i trvalé bydliště). Bytový dům byl kolaudován v r. 1992, v r. 2000 byly v katastru nemovitostí vymezeny v budově jednotky vkladem „prohlášení vlastníka“ zpracovaného dle zák. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Bytový dům stojí na pozemku jiného vlastníka (město).

V roce 2020 nabydu vlastnické právo k jednotce, spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu (obojí na základě smlouvy o bezúplatném převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví) a následně spoluvlastnický podíl k pozemku pod bytovým domem odpovídající mému podílu na společných částech bytového domu (na základě kupní smlouvy s městem, kupní cena stanovena dle ocenění znaleckým posudkem). Vše v předchozí větě uvedené uvažuji prodat současně a společně již v r. 2020 tj. v roce nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem.

Je příjem ze shora popsaného prodeje jednotky, spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu a spoluvlastnického podílu k pozemku pod bytovým domem osvobozen od daně z příjmu neboť byla splněna podmínka bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem i když prodej bude realizován dříve jak za dva roky od nabytí vlastnického práva k uvedeným nemovitým věcem ? Není osvobození od daně z příjmu z prodeje jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu negativně ovlivněno nabytím spoluvlastnického podílu k pozemku pod bytovým domem od města ?

Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem a přáním pěkného dne Martin Kerapšák

Odpovědi na dotaz

Re: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Vzhledem k specifičnosti otázky týkající se konkrétní daňové povinnosti doporučuji navštívit místně příslušný finanční úřad a pořádat o jejich stanovisko. Váš dotaz přesahuje kompetence realitní kanceláře.

Re: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

§ 4, odst. 1, Zákona č. 586/1992 Sb. praví doslova: "Od daně se osvobozuje: a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem" Já tu nevidím přímou vazbu na splnění podmínky k pozemku. Případný jiný názor referenta FÚ by pak měl směřovat pouze k hodnotě pozemku (konzultujte předem). Zvažte, zda-li nebudete splňovat doplňující podmínku: "a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby". Zároveň neměňte trvalé bydliště před provedením vkladu kupní smlouvy.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY