Odstoupení od rezervační smlouvy

Odpovědi na dotaz

Re: Odstoupení od rezervační smlouvy

Dobrý den, odstoupi lze od jakékoli smlouvy. Sankce s tím spojené máte v rezervační smlouvě. Obvykle to bývá složené blokovací depozitum jako smluvní pokuta.

Re: Odstoupení od rezervační smlouvy

Dobrý den. Každá smlouva by měla umožňovat stranám odstoupení, záleží ale na sjednaných podmínkách pro odstoupení. S odstoupením většinou souvisí úhrada smluvní pokuty a případně i dalších škod, které druhé straně na základě Vašeho odstoupení vznikly. Pak už jen musíte zvážit, zda Vaše rozhodnutí je tak důležité, že úhrada sjednaných pokut je pro Vás zanedbatelná.

Re: Odstoupení od rezervační smlouvy

Váš dotaz mne vede k zamyšlení, jaký důvod máte k rozhodnutí o odstoupení od rezervační smlouvy. Od smlouvy můžete odstoupit za podmínek popsaných v ujednání rezervační smlouvy, ale způsobíte škodu nejen sobě (smluvní pokuta), tak i straně kupující (např. tím, že nebude čerpat bankou schválený úvěr a banka požaduje v takovém případě také nemalou sankci). V běžných případech majitel před prodejem uzavírá zprostředkovatelskou smlouvu, v níž se zavazuje, že opravdu prodá svoji nemovitost za podmínek předem stanovených.....a následně s kupujícím se uzavírá smlouva o rezervaci, v níž se definují detailní podmínky obchodní transakce.... Čas na důkladné rozmýšlení o rozhodnutí prodat či neprodat je před podpisem smlouvy o zprostředkování.....

Re: Odstoupení od rezervační smlouvy

Dobrý den. Záleží na podmínkách uvedených v rezervační smlouvě. Obecně nelze říci více.

Re: Odstoupení od rezervační smlouvy

Dobrý den, jako prodávající můžete určitě odstoupit, nicméně musíte se být vědoma všech závazků a nemalých pokut z uzavřených smluv. Asi bych spíše řešila důvod k odstoupení.

Re: Odstoupení od rezervační smlouvy

Dobrý den, ano, odstoupit můžete od jakékoli smlouvy. Vy jako prodávající máte mít podepsánu rezervační smlouvu s kupujícím, jedná se vlastně o budoucí smlouvu kupní. V té mají smluvní strany jasně definované sankce. Platí jak pro kupující tak pro prodávající. Většinou je sankce ve výši provize nebo procentuálně z kupní ceny, například 5%. Každopádně, pokud máte kupce a podepsánu rezervační smlouvu, nerozumím proč od této smlouvy odstupovat. Pro Vás jsou to zbytečné náklady a pro kupujícího komplikace.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY