Pronájem ideální poloviny nemovitosti

Pronájem ideální poloviny nemovitosti

07.03.2016

Dobrý den, matka mi přepsala ideální polovinu domu, kterou chci obývat, druhou polovinu přepsala sestře, která ji chce pronajmout. Může ji pronajmout bez mého souhlasu? Děkuji Novotná

Odpovědi na dotaz

Re: Pronájem ideální poloviny nemovitosti

Pokud máte vedeno jako dvě samostatné bytové jednotky, tak Váš souhlas sestra nepotřebuje ... v opačném případě ano. Hezký den René Treu

Re: Pronájem ideální poloviny nemovitosti

Dobrý den. V případě, že se jedná o dva samostatné byty se společnými prostorami, bylo by pro vás obě asi vhodnější nechat byty zapsat jako samostatné bytové jednotky s podíly na společných prostorách atd., abyste od sebe vzájemně nemusely žádat souhlas s pronájmem. V budoucnu může nastat, kdy i Vy třeba budete chtít svobodně se svým majetkem nakládat.

Re: Pronájem ideální poloviny nemovitosti

V případě, že se jedná o podílové spoluvlastnictví nemovitosti je pro platnou podnájemní smlouvu potřeba podpisy obou spolumajitelů. V případě, že je dům rozdělený na dvě samostatné bytové jednotky, lze jeden nebo každý z bytů bez souhlasu druhého majitele. Z vašeho dotazu nabývám dojmu, že dům máte v ideálním spoluvlastnictví, kdy nejsou vymezené jednotlivé části. Doporučuji vám (pokud je to technicky možné), rozdělit majetek na konkrétní vlastnické podíly a současně se (písemně) dohodnout o údržbě a dlouhodobém plánu investic do oprav domu. Doporučuji vytvářet si postupně po malých částkách finanční rezervy na nezbytnou údržbu domu a jeho společných prostor...

Re: Pronájem ideální poloviny nemovitosti

Dobrý den, pokud není dům rozdělen na dvě samostatné bytové jednotky, což pokud vlastníte ideální polovinu není, tak jej nelze pronajmout.

Re: Pronájem ideální poloviny nemovitosti

Dobrý den, podle § 1123 NOZ platí, že spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků. Pronájem části rodinného domu, kdy bude docházet k užívání společných částí domu nájemcem lze považovat za rozhodnutí o vyznamné záležitosti podle § 1129 NOZ. K rozhodnutí o takové záležitosti je nutný souhlas spoluvlastníků, kteří mají 2/3 všech hlasů (v případě dvou spoluvlastníků, kdy jsou podíly na věci stejné, je tedy nutný souhlas obou). Pokud spolumajitelka pronajme část domu bez Vašeho souhlasu, bude nájemní smlouva neplatná. Pro případ, že mezi Vámi nedojde k dohodě, rozhodne soud na návrh některého ze spoluvlastníků podle § 1129 NOZ.

Re: Pronájem ideální poloviny nemovitosti

Ještě k dotazu pokud je ideální polovina určena, třeba rozdělením jednotek, pak je to bez problémů ale pokud není rozděleno co komu náleží, tak pak je problém.

Re: Pronájem ideální poloviny nemovitosti

Dobrý den, sestra svojí polovinu může pronajmout bez vašeho souhlasu. Vždy když jsou dva vlastníci nastává komplikace pokud spolu nekomunikují. Je lépe se vzájemně dohodnout možná lépe pomožte najít setře nájemníka a budete vědět sama kdo do domu příjde.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY