Věcné břemeno

Věcné břemeno

13.06.2017

Dobrý den. S přítelkyní máme vybraný byt ke koupi. Při prohlídce bytu nás makléř upozornil, ze je byt zatížen věcným břemenem užívání, které vzniklo při převodu z původních majitelů na jejich dceru, nynější majitelku. Zároveň bylo řečeno, že do doby prodeje bude věcné břemeno zrušeno. Od RK jsem si vyžádal návrh rezervační smlouvy, ve které ale není o věcném břemeni nic uvedeno. Jakou formulací je obvyklé toto ve smlouvě ošetřit? Rezervační smlouva dále také říká, že jsem byl jako zájemce seznámen s vzorovou kupní smlouvou, kterou mi ale RK odmítla zaslat s vysvětlením, že je běžné se s kupni smlouvou seznámit v RK při podpisu rezervační smlouvy. Je tento postup standardní?

Odpovědi na dotaz

Re: Věcné břemeno

Dobrý den, formulace odstavce pro odstranění břemene: "Prodávající se zavazuje uzavřít nejpozději do dne do ............. Smlouvu o zrušení věcného břemene a podat Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí (zahájit řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí), ve věci výmazu věcných břemen z katastru nemovitostí. V téže lhůtě se prodávající zavazuje předložit kupujícím uzavřenou Smlouvu o zániku věcného břemene společně s Návrhem na vklad do katastru nemovitostí." Dále co se týče seznámení se s kupní smlouvou, bývá dokonce předložena až po podpisu rezervační, jelikož teprve tehdy se objedná u právníka, a následně rozesílá mailem k odsouhlasení, jenže nikdo Vám nemůže přikázat podepsat smlouvu s jejíž zněním jste se neseznámil, to nelze, k tomu právě slouží lhůta trvání rezervační smlouvy (bývá min cca 1 měsíc), to by měla být dostatečná doba na to, aby kupní smlouvu obě strany doplnily/odsouhlasily. Pokud nepodepíšete ve lhůtě rezervace kupní smlouvu z důvodu nesmyslných /krajně nevýhodných podmínek z druhé strany. Není to vaše vina a měl by Vám být správně i vrácen rezervační poplatek. Záleží na čí straně vzniklo pochybení a jakým způsobem to lze prokázat/posoudit. (rezervační záloha má být správně započtena na kupní cenu/ na provizi, AŽ PO podpisu kupní smlouvy - viz. vaše rezervační smlouva -> zkontrolujte čím vzniká zprostředkovateli nárok na rezervační zálohu, pokud pouze něčím jako "seznámením stran", nechejte to rozhodně změnit na "okamžikem podpisu kupní či budoucí kupní smlouvy")

Re: Věcné břemeno

Dobrý den, pokud Vám odmítla RK zaslat vzorovou kupní smlouvu, je to přinejmenším zvláštní. Pokud chci jako RK pro klienty co nejlepší servis, není problém vzor smlouvy zaslat dopředu na mail. Dobrá RK by měla mít svého advokáta, aby mohli upravovat smlouvy ke spokojenosti klientů. Určitě bych RK požádal RK o vysvětlení a nastínění dalšího průběhu procesu.

Re: Věcné břemeno

Dobrý den, co se týče věcného břemena užívání, je určitě lepší mít informaci o zrušení tohoto břemena uvedené již v rezervační smlouvě o koupi. Samozřejmě důležitější je mít tuto informaci uvedenou ve smlouvě kupní či smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Může nastat problém, když budete kupní smlouvu podepisovat a o věcném břemenu nebude ani zmínka. Zároveň by Vám RK nemusela vrátit ani rezervační poplatek, v případě odstoupení od této smlouvy. Formulace by měla vypadat takto: "Zprostředkovatel se zavazuje do doby podpisu kupní smlouvy, vyjmutí věcného břemena užívání (informace k věcnému břemenu) z KN a tím se postarat o jejím zrušení." Stačí poměrně jednoduchý dodatek k rezervační smlouvě. Doporučuji však vyhledat advokáta, který Vám smlouvu upraví na míru. Dle mého názoru, proč Vám smlouvu ještě RK neukázala je ten, že smlouva je teprve v přípravě, jelikož se musí měnit a to minimálně z důvodu věcného břemene. Určitě se však vyplatí na kupní smlouvu počkat, ještě před podpisem rezervační smlouvy. S pozdravem Tomáš Březina

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY