Vypořádání po rozvodu

Vypořádání po rozvodu

09.03.2016

Chci prodat dům po rozvodu, 1 rok jsme rozvedeni, exmanžel prve souhlasil s prodejem domu, ale teď si to rozmyslel, dokonce jsme to dali realitce a souhlasil s prodejem, moje je půlka domu, což nejde prodat nebo s velkou slevou, dům má hodnotu 2 800 000 Kč, co mám dělat a jak to dát k soudu? Pod SJM dům nemáme.

Odpovědi na dotaz

Re: Vypořádání po rozvodu

Dobrý den. Pokud se nedohodnete na finančním vyrovnání, tj. že Váš bývalý manžel Vám zaplatí cenu za Vaši polovinu domu, na které se dohodnete, pak se opravdu musíte obrátit na advokáta, který zahájí kroky k Vašemu vypořádání. Pokud se ale nedohodnete, ani na základě jednání advokáta, pak je jediná cesta, a to soudní řízení. Jestliže při soudním řízení také nedojde k dohodě, pak následuje prodej domu. Abyste takové situaci předešli, je vhodné nechat si vyhotovit odborný posudek soudního znalce na cenu obvyklou. Tato cena pak pro Vás může být jako výchozí pro Vaši dohodu.

Re: Vypořádání po rozvodu

Ve Vámi popsaném případě předpokládám, že jste oba jako spolumajitelé domu podepsali realitní kanceláři mandát k prodeji, odsouhlasili jste oba realitce podmínky prodeje domu a ve smlouvě byla také zakotvena sankce za nedodržení smluvních ujednání....Toto by vám mělo být zárukou, že manžel od záměru prodeje neodstoupí, pokud odstoupí, zaplatí (vysokou) smluvní pokutu. Zkušený realitní makléř v podobných případech je schopen mezi spolumajiteli nemovitosti dělat funkci mediátora a domluvit kroky potřebné k uskutečnění prodeje. Soudní cesta je krajní řešení, jak se domoci plnění dohody o vypořádání SJM po rozvodu. Pamatujte, že soudní cesta vede vždy nakonec k horším prodejním podmínkám ve srovnání s dohodou spolumajitelů o prodeji. Doporučuji vám, vyberte si šikovného makléře a požádejte ho o konkrétní rozhovor s vaším bývalým manželem a o návrh řešení....

Re: Vypořádání po rozvodu

Dobrý den, před rozvodem jste museli mít majetkové vypořádání a to je stále platné. Tak záleží jaké má znění. Určitě tam máte nějaký termín do kdy to má být vyřešené. Pokud jste se dohodli na prodeji, měla byste kontaktovat advokáta, aby se s manželem domluvil. Neměl by Vám blokovat prodej domu a nebo Vás vyplatit, pokud si dům chce nechat. Také jestli to už bylo u nějaké realitní kanceláře, měla by RK mít jeho plnou moc k prodeji nemovitosti nebo manželem i Vámi podepsanou zprostředkovatelskou smlouvu. Ze zkušenosti vím, že druhý manžel se lépe domluví s advokátem nebo RK spíš než s Vámi, jsou to takoví pro něj neutrální lidé. Zkuste to s ním po dobrém, k soudu to můžete dát vždy.

Re: Vypořádání po rozvodu

Dobrý den, Váš dotaz je spíše na advokáta. Je také důležité jakým způsobem máte vypořádané SJM a zda máte všechny náležitosti zapsané v KN po rozdělení SJM. Doporučuji se informovat u právníka.

Re: Vypořádání po rozvodu

V případě, že se spoluvlastníci nedohodnou, zda spoluvlastnictví bude ukončeno, případně za jakých podmínek, mohou požádat o rozhodnutí soud. Žádost k soudu může podat kterýkoliv z nich. Přičemž soud rozhodne i o finančním vypořádání mezi stranami. V případě, že nemovitost není možné rozdělit na části podle podílů - což lze například v případě pozemků - mohou se stát dvě věci: 1. Soud vydá příkaz k prodeji nemovitosti. Pokud však strany nejsou schopny domluvit se na způsobu prodeje, je možné, že v nejzazším případě přijde nemovitost až do veřejné dražby. 2. Soud přiřkne nemovitost jedné či více stranám s tím, že určí částku, kterou musí tato strana zaplatit. Ale pozor! V takovém případě je na nabyvateli, aby zaplatil daň z převodu nemovitosti, která v současné době činí 4% z ceny. (§ 1143 - § 1149) neochota se dohodnout na společném užívání ani vypořádání Při nesouhlasu byť jen 1 z vlastníků bez ohledu na to, jak malý je jeho podíl se postupuje následovně. § 1140 nOZ „(1) Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. (2) Každý ze spoluvlastníků může kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků.“ § 1147 „Není-li rozdělení společné věci dobře možné, přikáže ji soud za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud prodej věci ve veřejné dražbě; v odůvodněném případě může soud rozhodnout, že věc bude dražena jen mezi spoluvlastníky.“

Re: Vypořádání po rozvodu

Dobrý den, záleží jak jste si rozdělili majetek po rozvodu. Pokud má dům na katastru dva vlastníky, není žádná páka jak toho druhého donutit k prodeji. Pokud jste ještě na katastru vedeni jako SJM, v tom případě nemáte rozdělen majetek respektive nemáte uzavřenu dohodu o vypořádání společného jmění. Pak opět záleží jak se domluvíte, zda se jeden z Vás vyplatí nebo budete mít dům společně. Každopádně nemůžete druhého majitele k prodeji nutit, soudně už vůbec ne. Rozhodně doporučuji navštívit advokáta a celou situaci s ním probrat.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY