Jak připravit pozemek na stavbu v 5 krocích

Jak připravit pozemek na stavbu v 5 krocích

Chcete koupit krásnou velkou louku a začít na ní stavět? Nebo jste zdědili po babičce starý sad s polem a líbilo by se vám v něm bydlet? Pokud se opravdu rozhodnete stavět na poli, louce či v sadu, jako první vás čeká přeměna pozemku na stavební parcelu. V tomto článku se podíváme na nezbytné kroky, které je třeba provést k tomu, abychom na konci měli z pole či lesa parcelu, na které můžeme stavět. 


1 Ověřte, že je možné na pozemku stavět

Prvním a nejdůležitějším krokem je ověřit právní status pozemku a zjistit, zda je vůbec možné jej přeměnit na stavební parcelu. To znamená, že pokud vlastníte např. pole, musí být zahrnuto do územního plánu obce v takzvané zastavitelné ploše. To lze zjistit na katastru nemovitostí nebo se můžete rovnou informovat na příslušném městském či stavebním úřadě.

Pokud tomu tak je, stačí podat žádost o vyjmutí z půdního fondu, která má veškeré nezbytné náležitosti, a zaplatit správní poplatek. Z půdního fondu lze vyjmout ornou půdu, zahrady, sady, vinice, louky apod. Pokud váš pozemek není zahrnut do územního plánu obce, nezoufejte, zajděte na příslušný úřad a zjistěte veškeré informace. Na některých úřadech vám rádi vyjdou vstříc a pomůžou situaci vyřešit. Nezapomeňte také zjistit veškeré podrobnosti ohledně vlastnictví, možných zástavních práv či závazků. 

Nabídka bytů v Prze v budoucnosti

Doporučuje se rovnou informovat na příslušném městském či stavebním úřadě, zda je na pozemku možné stavět.

Zpět na obsah

2 Zaměřte přesné hranice parcely

Z vašeho lesa či pole se úspěšně stala stavební parcela a vás čeká přesné stanovení hranic pozemku v terénu, ať už kvůli budoucí výstavbě domu či jen realizaci oplocení. Geodetické zaměření je důležité pro získání přesných údajů o velikosti a tvaru parcely. Na základě těchto údajů je možné pozemek v případě potřeby vhodně rozparcelovat na stavební parcely. Oprávněným pro zaměřování a vytyčování pozemků je pouze geodet nebo geodetická kancelář.

Zpět na obsah

3 Zjistěte dostupnost inženýrských sítí

U pozemků, které původně nebyly určeny k zástavbě, je častým problém jejich zasíťování, tzn. dostupnost inženýrských sítí jako jsou elektřina, voda, plyn a kanalizace. Ověřte, kde konkrétně se ve vašem okolí inženýrské sítě nacházejí a zda je možné se na ně napojit (tzn. zda má síť dostatečnou kapacitu pro další přípojku), popřípadě jak dlouhé přípojky bude nutné vybudovat. Čím delší přípojky bude potřeba udělat, tím bude zasíťování nákladnější a administrativa složitější. 

Zpět na obsah

4 Proveďte inženýrsko-geologický průzkum

Pro bezpečnou výstavbu je důležité zjistit půdní a geologický stav pozemku. To představuje provedení geotechnického průzkumu, který poskytne informace o nosných schopnostech půdy a možných rizicích spojených s geologickými podmínkami. Tento průzkum provádí geolog, který určí druh zeminy, její těžitelnost a především únosnost. Ta je klíčovým podkladem pro správný návrh základových konstrukcí objektu. 

Zpět na obsah

5 Neopomeňte možné ekologické aspekty

Důležitým faktorem je také zohlednění ekologických aspektů. Může se jednat o ochranu přírodních prvků na pozemku, zajištění dostatečného odvodnění nebo například minimalizaci negativního dopadu na okolní prostředí.

Nabídka bytů v Prze v budoucnosti

Přeměna pozemku na stavební parcelu je náročný a zdlouhavý proces, který vyžaduje dostatek času a znalostí.

Zpět na obsah

6 Využijte pomoci profesionála, ušetříte čas i nervy

Přeměna pozemku na stavební parcelu a její příprava na stavbu může být poměrně náročný a zdlouhavý proces, který vyžaduje dostatek času a znalostí. Zahrnuje spoustu administrativy a zapojení různých odborníků. Chcete-li se vyvarovat chybám a proces zahájení stavby zbytečně neprodlužovat, spolupracujte se zkušeným profesionálem.

Realitní makléř za vás ověří vlastnické vztahy a právní status pozemku a zjistí, zda je jeho využití pro stavební účely povoleno. Makléři k tomu využívají úřední data z katastru nemovitostí a územního plánování. Mají přístup k geodetickým a kartografickým informacím, které poskytují přesné údaje o velikosti, tvaru a poloze pozemku. Tyto informace jsou nezbytné pro parcelaci a plánování budoucí výstavby. Spolupracují s odborníky, kteří provádějí geotechnické průzkumy poskytující podrobné informace o půdních a geologických podmínkách pozemku, což je klíčové pro plánování základových konstrukcí a stabilitu budovy.

Během celého procesu přeměny, přípravy na stavbu a získávání povolení vám zkušený makléř poskytne odborné poradenství díky spolupráci s právníky, geodety, inženýry a dalšími odborníky, kteří mohou poskytnout potřebné rady ohledně právních, technických a stavebních aspektů transformace pozemku na stavební parcelu. Pro hodnocení ekologických aspektů pozemku realitní makléři spolupracují s ekologickými experty. Tito odborníci zhodnotí možné dopady výstavby na životní prostředí a navrhnou opatření pro minimalizaci negativních dopadů.


Nejčtenější příspěvky na blogu

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY