Jaký je rozdíl mezi užitnou, užitkovou, zastavěnou, podlahovou, obytnou či celkovou plochou?

Jaký je rozdíl mezi užitnou, užitkovou, zastavěnou, podlahovou, obytnou či celkovou plochou?

Pokud kupujete či prodáváte nemovitost, setkáte se s údaji jako užitná plocha, užitková plocha, zastavěná plocha, podlahová plocha, obytná plocha, celková plocha atd. Jak se mezi těmito pojmy vyznat? Co jednotlivé pojmy znamenají? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Bohužel neexistuje jednotná definice pojmů uvedených výše. Různé zdroje uvadějí rozdílné definice. Dokonce i pravní normy nejsou jednotné. Níže uvedené definice slouží pouze jako představa o významu jednotlivých pojmů.

Celková plocha

Celkovou plochou bytu se rozumí součet podlahových ploch bytu.

Obytná plocha

Obytná plocha se rovná součtu podlahových ploch obytných místností. Kritérii pro obytnou místnost jsou plocha minimálně 8 m2, přímo větratelná, přímo osvětlená a určena k celoročnímu bydlení. Pokud byt tvoří jediná obytná místnost, je minimální plocha 16 m2. Jedná se tedy o plochu bez sociálního zařízení, technických místností, šaten, komor, chodeb, schodišťových stupňů atd.

Podlahová plocha

Podlahovou plochu stanovuje legislativa různými způsoby. Přesné uvedení podlahové plochy je často odlišné. Nejběžnější definicí podlahové plochy je součet podlahových ploch všech místností bytu kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a sklepů, pokud jsou umístěny mimo byt. Podlahová plocha je vymezena vnitřní omítkou stěn a pokud má místnost šikmé stropy stropy (podkroví), tak se plocha počítá až od výšky 1,2 m. Do podlahové plochy se započítává vestavěný nábytek (vč. kuchyňské linky), kamna a krb, umyvadlo, vana, sprchový kout, či schodišťové stupně. Do podlahové plochy se nezapočítavají nosné sloupy a plocha dveřních a okenních ústupků.

Užitková plocha

Užitkovou plochou se rozumí součet ploch všech místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně majitelem (nájemce) bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů. Tento údaj se využívá hlavně u bytů.

Užitná plocha

Součástí celkové užitné plochy obytné budovy jsou plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, balkony, terasy, lodžie, podkroví, sklepy, společné prostory používané majiteli bytových jednotek atd. Součástí užitné plochy nejsou sloupy, šachty, komíny, výtahy, eskalátory a dále plochy, kde je umístěno zařízení topení, klimatizace, energetické generátory. Pojem užitná plocha a jeho definice je převzata z Nařízení komise (ES) č.1503/2006. Tento pojem se využívá hlavně u rodinných domů.

Zastavěná plocha

Pojem zastavěná plocha se týká pozemků. Vypočítává se jako součet zastavěných ploch všech staveb, které jsou na pozemku (altány, krytá stání, zahradní domky, bazény atd.). Do zastavěné plochy ze započítávají předsazené konstrukce (např. balkóny), které jsou podepřeny sloupy. Do zastavěné plochy se nezapočítávají přesahy střech či předsazené konstrukce, které nejsou podepřeny. Tento pojem se využívá u rodinných domů.

Štítky: Jiné

Nejčtenější příspěvky na blogu

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY