dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

18.05.2015

Dobrý den, příbuzní uzavřeli zprostředkovatelskou smlouvu od dubna 2015 na 3 roky, nyní v květnu již nechtějí prodat, jak tedy postupovat, mají uvedeno, že dříve lze ukončit jen dohodou písemnou obou stran nebo v případě hrubého porušení, ostatní zákonné náležitosti se zdají v pořádku. Přece nelze je omezovat v jednání ohledně dispozice k vlastnickému právu na tak dlouho, není to neetické na 3 roky? Je nutná kompenzace nákladů, co do toho může spadat, vždyť je to riziko makléřů, jak se zde také již psalo, jedná se o rk v místě bydliště, tedy jak mají postupovat, kolik případně se vyrovnat a zda vůbec za 2 měsíční práci a zda vůbec. Předem děkujeme za urgentní odpověď. Pisatel je sám právník, ale ne z oboru

Odpovědi na dotaz

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Dobrý den, jen to jak píšete - pokud se příbuzní rozhodli uzavřít smlouvu, nečinili tak pod tlakem nebo za nápadně nevýhodných okolností, tak samotná doba platnosti smlouvy (3 roky) není nijak neetická. O omezení svého vlastnického práva (pokud to tak lze vůbec nazvat), se rozhodli svobodně výběrem toho, kdo je bude při prodeji nemovitosti zastupovat. Je to možná trochu nestandardní délka i z pohledu RK a já osobně bych opravdu nechtěl prodávat nemovitost s výhledem, že mi bude 3 roky ležet v nabídce, ale sama o sobě takováto délka není důvod pro výpověď. Určitě doporučuji se pokusit domluvit s realitní kanceláří a nabídnout nějakou kompenzaci. Jak by měla být velká je těžké posoudit, jelikož nepíšete jaké služby byly objednány a co z nich již RK realizovala. Rozhodně byste ale měl příbuzným doporučit, aby dříve než cokoliv podepíší tak si vše dobře promysleli, případně zkonzultovali s odborníkem - pak by nemuseli řešit takovéto situace. Držím palce, Jan Novotný

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Dobrý den, myslím, že nejschůdnější možnost je dohoda.

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Dobrý den. Kolega Vám odpověděl velmi podrobně, já bych jen doplnila. RK jde do rizika v případě, že za dobu trvání smlouvy uzavřenou na dobu určitou nemovitost neprodá. Vy zde uvádíte ale jinou skutečnost, tj. ukončení smlouvy před datem jejího skončení. V takovém případě, jak píšete, můžete smlouvu ukončit dohodou. Obvykle se pak strany dohodnou na úhradě prokazatelných nákladů, které realitní kanceláři vznikly v době plnění předmětu smlouvy. Těmito náklady je například inzerce, čas strávený jednáním se zájemci, i při prohlídkách, a náklady s tím spojené, prověření právního a technického stavu nemovitosti včetně zajištění případně chybějících dokumentů a s tím spojené náklady atd. Bohužel, podpis jakékoli smlouvy je vždy vážná věc. Je možné, že Vaši příbuzní udělali chybné rozhodnutí, ale to je, bohužel, neomlouvá.

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Nenapadá mne situace, snad jen nestavební pozemek nebo něco podobného, kdy je oběma stranám jasné, že prodej nebude jednoduchý, kdy by byl důvod podepisovat smlouvu na tak dlouhou dobu. Pokud nedošlo k chybě makléře (tou bylo rozhodně podepsání takové smlouvy), zavání to ne úplně čistými úmysly makléře. Jako vždy je zde v dotazu velmi málo informací, takže se dá jen spekulovat o okolnostech podpisu, druhu nemovitosti ai obsahu smlouvy. Přeji Vám každopádně, ať se vám podaří se s makléřem rozumně dohodnout a nerozšíříte řadu lidí, kteří budou všem okolo říkat "hlavně nic těm realitkám nepodepisujte" Zprostředkovatelská dohoda je zárukou pro obě strany, že bude dohoda dodržována, pokud: 1) jde snadno vypovědět při neplnění jejího účelu a 2) obsahuje všechny náležitosti, včetně nabídkové ceny, odměny makléře a podmínek za kterých mu odměna náleží.

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Dobrý den, pokud příbuzní zprostředkovatelskou smlouvu nepodepisovali v obchodních prostorách realitní kanceláře, měla realitní kancelář povinnost poučit je o možnosti odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve 14-ti denní lhůtě. Pokud se jich taková situace týká a realitní kancelář je nepoučila, lze od smlouvy odstoupit do 1 roku od podpisu smlouvy. V takovém případě jim pak nehrozí žádné sankce. V případě podpisu v obchodních prostorách od smlouvy odstoupit nemůžou a pravděpodobně bude nutná dohoda o ukončení smlouvy. Martin Kaňok, RE/MAX Diamond Group

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Dobrý den, ať se na mě nikdo nezlobí, ale makléř, který podepíše smlouvu na 3 roky je normální dobytek, na to neznám lepší slovo. Nicméně na takovou otázku se opravdu špatně odpovídá, když nám nejsou známy podrobnosti smlouvy, respektive smluvní ujednání,

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Dobrý den, uzavření ZS na dobu tří let je známka toho, že jste nezvolili moc dobrého makléře. Jakou má tento člověk motivaci, když si na svou práci vyčlenil 1095dní? Nicméně každá smlouva je vypověditelná a vždy je to na dohodě stran, které spolu smlouvu uzavřeli.Každý obchod je o spolupráci a pokud vy nebudete chtít spolupracovat, tak Vás k tomu nedonutí ani tříletá smlouva. Doporučuji se vzájemně dohodnout. Pro příště lépe prostudovat podmínky a na dobu trvání se zeptat. Potom nemusíte řešit takovéto nepříjemnosti.

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Také si myslím, že nejschůdnější cesta je dohoda s RK na ukončení smlouvy a případné úhradě prokazatelných nákladů. Jako velice neobvyklé vidím 3letou dobu, na kterou byla smlouva uzavřena. Kdo takto dlouhou dobu požadoval ? Já sama obvykle klientům navrhuji uzavření smlouvy na dobu kratší ( v řádu několika měsíců ) s možností automatického prodloužení nebo naopak ukončení k datu platnosti pro obě strany. Stálo by za to nechat přesné znění smlouvy podrobně zanalyzovat a možná je zde i nějaký jiný prostor pro výpověď mimo dohodu. V případě zájmu mi smlouvu zašlete, ráda se pokusím najít řešení.

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Dobrý den. Předčasnou výpověď smlouvy je vždy nejlepší řešit formou vzájemné dohody. Vzhledem k uvedené krátké době mezi podpisem smlouvy a rozhodnutím již neprodávat, by nemusely být náklady spojené s plněním smlouvy enormně vysoké. Záleží však, zda a případně jak je toto ošetřeno ve zprostředkovatelské smlouvě. Ještě k tříleté době - nevím, o jakou nemovitost se jedná, případně jaký byl domluvený marketingový plán prodeje, že byla sjednána tak dlouhá doba. Běžnější je např. 6-12 měsíců s automatickou prolongací vždy o jeden měsíc.

Re: dotaz k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy uzavřené na 3 roky

Některým makléřům visí nabídka nemovitosti na internetu třeba i déle než 3 roky. Mnohdy je dokonce i dávno prodaná a makléř nabízí a nabízí. Tři roky stará nabídka musí být tak zapadlá na samém dně nabídek, a tak okoukaná, že již stejně nemá význam ji nabízet. Pokud je Váš makléř jen trochu rozumný, měl by přistoupit minimálně na dohodu o změně v délce trvání. Pokud se ale domnívá, že potřebuje pro prodej tři roky, tak již předem říká vlastně to, že pro úspěšný prodej nebude vůbec nic dělat a bude jen čekat, co kdyby ...... Rozhodně doporučuji se s ním rozejít, ovšem je potřeba předem promyslet, co v takovém případě hrozí ze smlouvy. Vždy je potřeba zkusit nejprve dohodu. Pokud nepomůže, pak jít za právníkem se poradit.

22.05.2015

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY