Odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - pronájem bytu

Odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - pronájem bytu

01.07.2015

Dobrý den. Můj syn podepsal s realitní kanceláří smlouvu o rezervaci na podnájem bytu. Ve smlouvě je uvedeno, že záloha kterou složil, propadne jako smluvní pokuta pokud nepodepíše do 1.7.2015 smlouvu o podnájmu. Smlouvu nepodepsal, neboť v nabídce podnájmu nebylo uvedeno, že při složení kauce se bude muset ještě zaplatit i nájemné na daný měsíc. Syn již nesehnal tolik peněz a byt si nemůže pronajmout. Samozřejmě mu R.K. nechce složenou zálohu vrátit. Asi na to mají právo, ale chci se hlavně zeptat, zda může odstoupit od podepsané rezervační smlouvy a požadovat navrácení rezervačního poplatku. Ve smlouvě není uvedeno, zda může odstoupit ani do kolika dnů. Smlouvu podepsal 18.6.2015 Děkuji za odpověď

Odpovědi na dotaz

Re: Odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - pronájem bytu

Dobrý den, odstoupit od rezervační smlouvy můžete pouze z důvodů které si v této smlouvě dohodl - smlouvu podepsal dobrovolně a jistě se s jejím zněním předem seznámil. Upřímně nerozumím poslední části vašeho dotazu - mám pocit že na jednu stranu říkáte, že mají právo zálohu nevrátit, na druhou stranu se ptáte, zda může odstoupit od rezervační smlouvy a požadovat vrácení rezervačního poplatku. Rezervační smlouva ale již byla naplněna, a to variantou kdy váš syn nepodepsal do ujednaného data nájemní smlouvu a za to mu byla naúčtována smluvní pokuta. Asi by bylo potřeba se seznámit s celou smlouvou a detailně projít všechny okolnosti - pokud jste přesvědčeni že RK nemá na smluvní pokutu nárok, doporučuji se obrátit na právníka. Držím palce, Jan Novotný

Re: Odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - pronájem bytu

Dobrý den, to, že syn špatně vyhodnotil svoji finanční situaci bohužel jako zprostředkovatelé neovlivníme. Majitel má právo požadovat až 6ti násobek měsíčního nájemého jako vratnou kauci. Zde se požaduje výše jednoho.

Re: Odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - pronájem bytu

Dobrý den, je mi líto, ale pokud Váš syn nemá peníze na nájem a z tohoto důvodu nepodepíše nájemní smlouvu, jak si ujednal s realitní kanceláří, pak opravdu, je-li to tak ve smlouvě o rezervaci ujednáno, se záloha může stát smluvní pokutou. Kauci a nájemné nemůžete slučovat, vše má jiný charakter. Kauce je po skončení nájmu vratná, pokud nájemce nezpůsobil nějaké škody na bytě, či má nedoplatky na nájemném atd., v Takovém případě může vlastník bytu peníze složené ve formě kauce na úhradu takových položek použít. Nájem je však sjednáván za užívání bytu, nelze tak uzavřít nájemní smlouvu a nájem nezaplatit. Nájemné na daný měsíc má být uhrazené nájemcem do 5. dne měsíce, na který se nájem vztahuje. V případě, že nájem vznikne např. v polovině měsíce, musí nájemce zaplatit při podpisu nájemní smlouvy tzv. alikvotní část na nájemném, tj. částku od data zahájení nájmu do konce daného kalendářního měsíce. Váš syn může od svého záměru uzavřít nájemní smlouvu odstoupit, ale pak se záloha zcela běžně stává smluvní pokutou a RK má na ni právo. Jak situaci popisujete, rozumím, že zde není problém, že by RK nedodržela nějaké ujednání, ale problém tkví v tom, že Váš syn nejspíše nedodržel ujednání v rezervační smlouvě a nájemní smlouvu v daném termínu nepodepsal. Třeba se Váš syn může ještě dohodnout na prodloužení termínu pro uzavření nájemní smlouvy, aby mohl peníze na nájem včas zaplatit.

Re: Odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - pronájem bytu

Zde je reálně použitelný pouze § 1829 NOZ.

Re: Odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - pronájem bytu

Dobrý den, chyba je asi na obou stranách makléř Vás měl upozornit co vše bude v platbě před podpisem NS a zase pokud syn si tyto informace neověřil a podepsal rezervační smlouvu, zavázal se k jejímu plnění. V tomto případě zkuste dohodu o platbě.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY