rezervační smlouva

rezervační smlouva

26.08.2016

Dobrý den, prosím můžete mi poradit v následujícím problému? Můj syn s přítelkyní mají zájem o koupi rodinného domu.S makléřem podepsali a zaplatili rezervaci.Po uplynutí rezervační doby však makléř věc stále odkládá a slibuje, že vše bude v pořádku.Od podepsání smlouvy však uběhl již rok a dům ještě není zkolaudován, není vyřešena přístupová cesta. Navíc majitelka domu začala vyžadovat podepsání nové rezervační smlouvy ale, již s jinými podmínkami (zaplacení daně, denní sankce za zdržení platby apod.) Prosím o Váš názor. Moc děkuji J.Karafiátová

Odpovědi na dotaz

Re: rezervační smlouva

Dobrý den, zcela souhlasím s tím, co píše paní Váňová. Pravděpodobně tedy vypršela platnost smlouvy - nejspíš máte nárok na vrácení záruky. Nicméně se již těžko budete dožadovat původního znění smlouvy. Zde se již není o co opřít..

Re: rezervační smlouva

Předpokládám, že v rezervační smlouvě byly uvedeny podmínky, za níž přistoupí strany k uzavření kupní smlouvy. Současně byla stanovena lhůta, do níž musí být tyto podmínky splněny. V případě, že tak nenastalo, rezervační smlouva není platná a finanční plnění musí být vypořádáno (vráceno), forma vyrovnání by také měla být popsána v rezervační smlouvě. Neznám důvody, které vedou k oddalování prodeje nemovitosti a ani důvody ke změně podmínek rezervační smlouvy (sankce, daň atd.). Vždy je nejvhodnější osobně jednat současně se všemi smluvními stranami, tedy sejít se s realitní kanceláří a majitelem nemovitosti a společně vyjednat další postup. Můžete se také pro takové jednání nechat zastupovat (právníkem nebo zkušeným realitním makléřem). Řešením pro vás je buď ukončení rezervační smlouvy nebo sjednání jiných podmínek a prodloužení rezervace, záleží na tom, čeho chcete v jednání dosáhnout.

Re: rezervační smlouva

Dobrý den paní Karafiátová, rezervační smlouva by měla obsahovat ujednání co se stane po uběhnutí rezervační lhůty. Směrodatné je, kdo je viníkem že kupní smlouva nebyla ve sjednané lhůtě podepsána. Rezervační smlouva na 1 rok je velmi nestandardní. Stejně tak vyžadování podpisu nové smlouvy. Pokud je RS platná lze lhůtu prodloužit dodatkem, nebo ukončit a vrátit zálohu zájemci. (vycházím z předpokladu, že je vina na straně prodávající) V opačném případě jde o bezdůvodné obohacení, které lze řešit podáním žaloby.

Re: rezervační smlouva

Platnost rezervační smlouvy 1 rok po jejím podepsání není běžný. Určitě bych zkontroloval délku platnosti smlouvy. Přepokládám, že nedodržení podmínek ze strany prodávajícího dalo nárok na vrácení rezervačního poplatku, protože pokud tomu je jinak, jednalo by se velice podivnou rezervační smlouvu a záleželo by na konkrétním případu jak dále postupovat ...

Re: rezervační smlouva

Dobrý den, Pokud se jedná o rezervační smlouvu, je vždy omezená platností, do kdy se musí všechny úkony obou smluvních stran dodržet a klauzulí o možném odstoupení na základě jejich nesplenění. Pokud, jak říkate nebylo dodrženo pokračovaní obchodu, tedy podepsání kupních smluv, máte nárok na odstoupení a vrácení rezervační částky. Pokud RK a vlastník se snaží o neustálé prodlužovaní smlouvy, zašlete písemné odstoupení od smlouvy na adresy vyplněné v hlavičce smlouvy a přímo na realitní kancerář, nejlépe doporučeně. Na základě tohoho kroku, budete mít podklady pro advokáta pokud, majitel nebo rk, nebudou ochotni spolupracovat.

Re: rezervační smlouva

Dobrý den. Každá smlouva je sjednána na nějakou dobu. Jestliže se během této doby nestane to, co je ve smlouvě deklarováno, smlouva se automaticky ruší a všechny strany si vzájemně musejí vrátit veškerá plnění, která si poskytly, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Takže Vaše smlouva již není pravděpodobně platná. Navíc, při problémech s přístupovou cestou ani nemůže být nemovitost zkolaudována. Na Vašem místě bych tedy písemně vyzval RK k vrácení rezervačního poplatku do určité doby a v případě, že by se tak nestalo, bych podal trestní oznámení na Policii ČR pro podezření z trestného činu podvodu. Rozhodně bych nepodepisoval žádný dodatek.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY