Rezervační smlouva na prodej domu

Rezervační smlouva na prodej domu

09.04.2015

Dobrý den, před 2 dny jsme podepsali rezervační smlouvu na prodej našeho domu. Smlouvu jsme podepsali u nás doma. Je možné bez udání důvodu od této smlouvy odstoupit, aniž bychom zaplatili 100 000,-- za odstoupení? Děkuji.

Odpovědi na dotaz

Re: Rezervační smlouva na prodej domu

Dobrý den, bohužel bez znalosti obsahu uzavřené Rezervační smlouvy ... nelze seriózně posoudit. Hezký den

Re: Rezervační smlouva na prodej domu

Dobrý den, záleží na tom jak je rezervační smlouva koncipovaná, jaké jsou v ní uvedeny smluvní strany a za jaké situace byla smlouva uzavřena. Pokud jde o smlouvu která byla uzavřena mezi podnikatelem a fyzickou osobou (spotřebitelem) mimo obchodní prostory podnikatele, spotřebitel může od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů a bez uvedení důvodů. Předpokládá to však, že spotřebitel neměl možnost se předem a v dostatečné míře s obsahem smlouvy seznámit. V opačném případě máte právo odstoupit jen v souladu s uzavřenou smlouvou. Pro jednoznačné posouzení vašeho případu by bylo potřeba znát více detailů k uzavřené smlouvě - v případě zájmu o nezávaznou konzultaci mě neváhejte kontaktovat.

Re: Rezervační smlouva na prodej domu

Dobrý den,je třeba posoudit konkrétní rezeravční smlouvu. Většinou je jak píší kolegové vázána na úhradu rezervačního polatku,ale nemusí tomu tak být, může být vázán i na podpis smlouvy a zavazuje Vás k podpisu kupní smlouvy. Zde pak při nedodržení podmínek rezervační poplatek propadá z titulu smluvní pokuty. Je třeba řádně pročíst a jakých podmínek jste smlouvu poepsali a zda byla dvou či třístranná, čili zda zde figurovali obě kupní strany včetně zprostředkovatele. Pak si myslím, že zde není nevyváženost smluvních stran a ty na konci stvrzují svobodnou vůli s podpisem. Nicméně někdy je výhodnější i přijít o část peněz při výhodnější nabídce, ale záleží jaké pohnutky Vás vedou k odstoupení.

Re: Rezervační smlouva na prodej domu

Dobrý den. V rezervační smlouvě bývá většinou ustanovení, ve kterém si strany sjednávají zánik smlouvy v případě, že není uhrazeno blokovací depozitum (rezervační poplatek) ze strany zájemce o koupi v dohodnuté době. Smlouva tak zaniká neuhrazením poplatku. V jiném případě se musíte řídit zněním sepsané smlouvy, které, bohužel, nyní neznám.

Re: Rezervační smlouva na prodej domu

Dobrý den, pokud jste podepsali REZERVAČNÍ SMLOUVU na prodej vašeho domu, nechápu důvod odstoupení od smlouvy po dvou dnech. Nepíšete žádné podrobnosti, které jsou ke kvalifikované odpovědi nutné. dá se jen domýšlet... Z dotazu mám dojem, že se ve skutečnosti tážete na odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy?! Jak již zde bylo mnohokrát předtím uvedeno pro smlouvy podepsané mimo obchodní prostory podnikatele platí 14 denní lhůta pro možné odstoupení od smlouvy o čemž má povinnost vás při podpisu informovat.

Re: Rezervační smlouva na prodej domu

Dobrý den, pokud nebude rezervační smlouva naplněna to znamená pokud nebude zaplacen rezervační poplatek a doplatek kupní smlouvy je rezervační smlouva neplatná. Většinou se i ve smlouvě v posledních odstavcích uvádí ,že strany podepsaly po dohodě bez jakéhokoliv nátlaku svobodně. Záleží co Vás vede k nedodržení rezervační smlouvy, ale vždy je to na dohodě zúčastněných stran. Pokud není důvod dostát závazků má zprostředkovatel nárok na smluvní pokutu , která je většinou ve výši rezervačního poplatku.

Re: Rezervační smlouva na prodej domu

Rezervační smlouva zpravidla nabývá platnosti úhradou blokovacího depozita ( tzv. rezervace ). Nebyla-li tato platba provedena, smlouva není platná a nevyplývají z ní žádné sankce. Nutno však znát přesné znění této smlouvy.

Re: Rezervační smlouva na prodej domu

Dobrý den, ať už se jedná o rezervační či zprostředkovatelskou smlouvu, tak podle zákona, pokud jste tuto smlouvu podepsali u Vás doma, můžete od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Jen je třeba toto písemně oznámit zprostředkovateli - ideálně osobně a nechat si potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy nebo poštou doporučeným dopisem s dodejkou/doručenkou.

Re: Rezervační smlouva na prodej domu

Dobrý den, vzhledem k tomu, že ani jeden z nás nezná znění smlouvy, nemůžeme Vám přesně říci, za jakých podmínek lze od smlouvy odstoupit. Podmínky pro odstoupení by ale měly být uvedeny ve smlouvě.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY