rezervační smlouva

rezervační smlouva

31.08.2014

Po podpisu rezervační smlouvy s RK si prodávající sepisoval návrhy kupní smlouvy sám, jednostranně nevýhodné pro kupujícího. RK pouze přeposílala emailem návrhy prodávajícího. V návrzích prodávající stanovoval nesmyslné a pro kupující nepřijatelné podmínky. Z těchto důvodů došlo k marnému uplynutí rezervační smlouvy. Má kupující v takovémto případě nárok na vrácení rezervační zálohy? Děkuji za odpověď.

Odpovědi na dotaz

Re: rezervační smlouva

Nejdůležitější pro majitele nemovitosti i pro kupující je ROZSAH SLUŽEB, které realitní kancelář garantuje. Domnívám se podle obsahu dotazu, že nebyly korektně poskytnuty právní služby, které zaručují oběma smluvním stranám vyrovnané podmínky. Tento případ může sloužit pro poučení dalším klientům - PRODÁVAJÍCÍM i KUPUJÍCÍM, aby si pečlivě ověřili před podpisem jakékoli smlouvy to, jak bude následný proces prodeje ze strany zprostředkovatele zajištěn. Výhodná je vždy trojstranná rezervační smlouva, v níž jsou stručně uvedeny závazky pro stranu prodávající, podmínky pro kupující a závazek zajištění celého procesu převodu pro zprostředkovatele. A především podmínky pro příp. nárok na vrácení rezervačního poplatku. Pokud však smlouva, kterou jste podepsali neobsahuje uvedené body, bude obtížné dokazovat nárok na vrácení rezervační zálohy.

Re: rezervační smlouva

Občas se setkávám s prodávajícími, kteří si chtějí smlouvu psát sami. Pokud ovšem jako makléř realizuji prodej tak toto nemohu připustit. V tom je úloha makléře jako třetí strany a smlouvu by vždy měl řešit makléř, nebo jeho advokát. Kupující, nebo prodávající a jejich advokáti někdy připomínkují, ale i tak jde vesměs o velmi jednostranné ujednání a musíme hledat oboustranně akceptovatelné řešení. Kupní smlouva musí být vždy výsledkem dohody obou stran a závažné důvody v kupní smlouvě, by měly být důvodem pro odstoupení kupujícího a vrácení rezervace. To je ovšem otázka, jak toto řeší Vaše rezervační smlouva. Pokud by však nedošlo k naplnění předmětu rezervační smlouvy, šlo by uvažovat o záměrném jednání ze strany prodávajícího a jeho bezdůvodné obohacení, což je samo o sobě napadnutelné.

Re: rezervační smlouva

Dobrý den, zbytečně se opakujete s dotazem. Bohužel nevěštíme z koule nebo karet. Bez obsahu rezervační smlouvy Vám můžeme poradit jen tak jak je uvedeno níže na ten samý dotaz

Re: rezervační smlouva

Dobrý den, jak říkají kolegové, tak bez toho, abychom viděli rezervační smlouvu, lze těžko fundovaně odpovědět, ale pokud nedošlo k uzavření kupní smlouvy, ani smlouvy o smlouvě budoucí během lhůty rezervace a nebyla jste nikým vyzvána k podpisu smlouvy, tak šance na vrácení rezervace je celkem velká. Do budoucna Vám poradím jednoduchý postup, jak takovému případu předejít a to požadovat po RK, aby přílohou rezervační smlouvy byl i koncept Kupní smlouvy, abyste dopředu věděli, jaké jsou podmínky. Následná nevyvážená úprava taková smlouvy v neprospěch Vaší strany pak může být dobrým důvodem pro odstoupení s nárokem vrácení zálohy v plné výši.

Re: rezervační smlouva

Pokud je toto v rezervační smlouvě pevně dáno, tak ano. Smlouvy musí být vyvážené a u nás pokud by prodávající nesouhlasil s kupní smlouvou vystavuje se smluvní pokutě , kterou by musel uhradit a my vrátili blokovací depozit kupujícímu.

Re: rezervační smlouva

Dobrý den, také jsem odpovídala níže. Nechápu princip opakování dotazu... Hezký den.

Re: rezervační smlouva

Dobrý den, také jsem reagovala na Váš stejný dotaz minule, opakuji se skutečně obrátit s žádostí o radu na zkušeného znalého makléře nebo právníka, aby mohl osobně nahlédnout na text rezervační smlouvy a navrhnul tak další potřebné kroky.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY