Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

19.03.2014

Dobrý večer, chtěl bych se Vás zeptat na zrušení dohody o složení blokovací jistiny. Prodávám byt a před dvěma týdny mi kamarád sdělil, že jej koupí (vezme si normální úvěr, nikoli hypotéku). Nějak se to protáhlo, tak jsem podepsal zprostředkovatelskou smlouvu s realitním makléřem, který po dvou dnech našel kupce. Podepsali jsme trojstrannou dohodu o složení blokovací jistity, a jelikož kupující nemá mnoho peněz, tak složil jistinu 5 tis.Kč, což bylo minulý pátek. Dnes přišel kamarád, že zítra vyřídí půjčku a během dne odbržím peníze. Nechci se chovat nekorektně, ale je nějaký problém s tím, zrušit z mé pozice prodejce dohodu o složení blokovací jistiny?

Odpovědi na dotaz

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Dobrý den,záleží, jak máte postavenou dohodu o složení blokovacího depozita. Nicméně kupující si vyřizuje financování, stálo ho to taé již nějaké prostředky a stejně tak pro Vás pracuje i Váš makléř, kterému náleží odměna. Pokud by odstoupil kupující propadá mu poplatek ve výši rezervace, my jej máme ve výši provize a stejně postupujeme i vůči prodávajícímu. Je poté na zváženou, zda se Vám vyplatí případnou sankci vyplývající ze smlouvy zaplatit a prodat byt kamarádovi(či zda ji zaplatí on?) a nebo dodržet již podepsanou rezervaci.

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Dobrý den, předpokládám, že jste ve smlouvě o zprostředkování podepsal odměnu makléře za odvedenou práci. On ji zatím dle informací vykonává dle Vaší dohody. Z toho pohledu by měl mít nárok na svoji odměnu dle smlouvy ( samozřejmě vždy záleží na tom, co máte ve smlouvě podepsáno )Paní Váňová popsala situaci o koreknosti chování naprosto přesně

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Klientům vždy zdůrazňuji, že uzavřením zprostředkovatelské smlouvy se zavazují nemovitost prodat (příp. pronajmout) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Pokud jste uzavíral dohodu o složení blokovacího depozita v době, kdy jste měl již úmysl jednat se svým kamarádem o prodeji, budete pravděpodobně vystaven sankci vyplývající ze smlouvy o složení blokovacího depozita. Stejně tak bude pravděpodobně sankci vystaven i zájemce (kupující), pokud nebude moci složit celou kupní cenu na Vaší nemovitost ve smluveném termínu. Obě smluvní strany by se měly chovat korektně a zkušený realitní makléř by měl vysvětlit průběh prodeje a z toho vyplývající závazky obou stran. Ve Vámi popsaném případě bych navrhovala, aby byla stanovena lhůta pro kupující,ve které by doplatil kupní cenu. Pokud by se tak nestalo, můžete zahájit jednání s dalším zájemcem, kamarádem. Rozhodně všem kupujícím doporučuji, aby již před podpisem rezervační smlouvy měli závazně vyřešené financování a aby byly stanoveny termíny pro podpis kupní smlouvy, příp. o podmínky odstoupení od smlouvy (se sankcí). Pokud dosud termíny podpisu kupní smlouvy stanoveny nemáte, doporučuji vyžádat si podpis dodatku k Dohodě o složení blokovacího depozita.

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

RE: Petr Lacek "Bohužel většinou je zprostředkovatelská smlouva výhodná pouze pro Realitní kancelář nikoliv majitele nemovitosti." Tato úvaha vychází z předpokladu, že makléřova práce nic nestojí a nebo zbytečně vynaložené úsilí a finanční prostředky jsou jeho podnikatelským rizikem. To platí jen v případě kdy nenajde kupce v předem dohodnuté lhůtě. Těžko si představit, že advokát vyhotoví smlouvy a nebo bude klienta zastupovat u soudu a klient mu pak řekne že chce odstoupit od smlouvy a bude čekat že nemusí nic platit, protože ještě nedošlo k uzavření případu...

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

V každé takové smlouvě by mělo být popsáno co nastává v takovém případě, že se prodávající rozhodne od smlouvy odstoupit. Dá se očekávat, že se bude muset kupujícímu vrátit složená jistina a vzhledem k tomu, že makléř přivedl kupujícího a naplnil tedy zprostředkovatelskou smlouvu, dá se očekávat, že mu náleží odměna ve výši provize. To že k obchodu nakonec z vaší strany nedojde, není jeho vinou.

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Vše záleží pouze na tom, co jste ve zprostředkovatelské smlouvě podepsal. Solidní kancelář umožní majiteli nemovitosti najít si svého kupce. Bohužel většinou je zprostředkovatelská smlouva výhodná pouze pro Realitní kancelář nikoliv majitele nemovitosti.

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Dobrý den, v rámci trojstranné dohody o složení blokovacího depozita jste se zavázal k několika úkonům, je zapotřebí dobře prostudovat jaké povinnosti máte z této zmíňované dohody. Praxe bývá taková, že Vy jako majitel nemovitosti když chcete od této dohody odstoupit, musíte zaplatit smluvní pokutu v nějaké výši kupujícímu a také realitní kanceláři. Smluvní pokuta býva vyčíslena částkou, procentem z kupní ceny nebo je ve výši složené zálohy. Také si dobře prostudujte smlouvu o zprostředkování uzavřenou s realitní kanceláří, jaké povinnosti pro Vás plynou z této smlouvy. V jakém případě má realitní kancelář nárok na sjednanou provizi, protože realitní makléř vykonávat činnost dle uzavřené smlouvy. Pro všechny zůčastněné strany není nikdy příjemné když chce, kterákoliv strana odstoupit. Dobře si rozmyslete Váš krok, protože z pohledu kupujcího se budete chovat nekorektně, když jste svobodně uzavřel smlouvu o zprostředkování a trojstranou rezervaci. A najednou chcete odstoupit. Když si jednou podáte s někým ruku a spečetíte tuto dohodu smlouvou je více než slušné to dodržet. Přeji mnoho úspěchů.

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Dobrý den, vše bude záležet převážně na jednání makléře, ale na těchto podmínkách je třeba se vždy domluvit předem a určit si přesná pravidla.

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Možné to je, ale z Vaší strany by jste se měl zachovat korektně a dostát závazku ze složení blokovacího depozita a to uhradit smluvní pokutu v plné výši včetně odškodnění kupujícího ( myslím tím náklady spojené s vyřízením úvěru). Otázka je zda se Vám to v tomto případě vyplatí a zda máte skutečně potvrzeno od kamaráda, že nemovitost skutečně koupí. Jde vždy o dohodu zúčastněných stran, neboť všechny strany mají svá práva a povinnosti.

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Můžete od smlouvy odstoupit, ale pravděpodobně budete muset zaplatit smluvní pokutu. Makléř odvedl svoji práci, našel kupce a měl by za to dostat sjednanou odměnu. Popř. byste měl uhradit vynaložené náklady.

Re: Zrušení dohody o složení blokovací jistiny

Dobrý den, vše bude záležet převážně na jednání makléře, ale na těchto podmínkách je třeba se vždy domluvit předem.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY