Koupě garáže

Koupě garáže

24.04.2014

Mám prosím tento dotaz: Právě kupuji garáž. Tu RK (realitní kancelář) nabízela za 120 Kč. Nejdříve RK sepsala rezervační smlouvu, jako kupující jsem musela poslat na účet RK 30 000 Kč. S tím, že pokud bych od koupě odstoupila, tuto částku si celou ponechává RK. Následovně RK vypracovala, na mou žádost předem - kupní smlouvu, kde uvedla, že garáž má hodnotu 90 000 Kč. Když jsem se ptala, kde je těch 30 000 Kč, dostala jsem odpověď, že o to se nemám starat. A že tu garáž prodávají dvě realitní kanceláře. Chápu, že věc je již v dost pokročilé fázi - ale fakt, že 30 000 Kč si vezme RK, mne šokoval. Nedopátrala jsem se nic o výši provize. Smlouva, kterou mi předem zaslali, přitom obsahuje moje rodné číslo, ne však rodné číslo prodávající paní, je jí asi 90 let. Chtěli po mně, ať jí předám 90 000 Kč z ruky do ruky, tedy osobě kupující. Žádala jsem ale, aby peníze byly ponechány u notáře, než dojde k přepisu garáže na katastru nemovitostí. Makléř mi slíbil, že mi napíše učet notáře, na kterém peníze budou uložené, ale zatím mlčí. Celé se mi to zdá divné. Co se prosím dá dělat?

Odpovědi na dotaz

Re: Koupě garáže

Dobrý den,už aby se uzákonily podmínky pro práci makléře a povinnou certifikace jako ji máme v naší RK. Jak říkají kolegové, že byla cena na internetu včetně provize je v pořádku. Když tam není provize zahrnuta, je často klient zklamaný, rozpačitý, zmatený. Měla byste vždy vědět cenu konečnou, ale další postup je podivný. Ve všech dokumentech byste měla mít uvedeno, že je 30tis provizí RK, kterou jste složilo formou rezervačního poplatku a peníze zásadně do úschovy ať jakékoli a na tom bych trvala. RK by měla chránit obě strany a to i zadržením částky ve výše daně z nabytí v úschově, zpracování daňového přiznání a jejím následném zaslání na příslušný FÚ. Nemyslím si, že by měla garáž prodat druhá RK, pokd rezervační smlouvu podepsala i majitelka, pokud ne tak je to problém. Z této smlouvy měly oběma vyplývat jisté povinnosti tj. podepsat kupní smlouvu a doplatit zbytek kupní ceny. Držím Vám palce, ať vše dobře dopadne!

Re: Koupě garáže

V kupní ceně bývá zahrnuta i provize RK. Celá transakce, jak ji popisujete, je celkem podivná. Bývá pravidlem, že smlouvy vypracovává advokát, kde jsou ošetřeny i věci okolo úhrady daně z nabytí nemovité věci atd. Byl bych velmi opatrný. Držím palce, Talanda

Re: Koupě garáže

Rozumím Vašemu zděšení při realizaci transakce. V případě, že si kupující vybral nemovitost v inzerci, nemůže si zvolit makléře. Makléř v tomto případě zastupuje prodávající a velmi obtížně můžete ovlivnit jeho konání... Zvláštní obezřetnost je třeba mít při podpisu rezervační smlouvy, v níž by měly být účastny všechny strany (prodávající, kupující i zprostředkovatel transakce). V rezervační smlouvě je důležité zapsat celý další průběh převodu (kde bude úschova finančních prostředků a kdy budou peníze vyplaceny prodávající straně). Pokud rezervační smlouva neobsahuje popis všech následujících kroků a položek, doporučuji opatrnost. Ve Vašem případě asi nelze už nic změnit. Zmiňovaná realitní kancelář se nechovala obvyklým způsobem. Pokud je kupující opravdu hodně silně rozhodnutý o koupi, ztrácí ostražitost a může se dostat do svízelné situace (jak i Vy popisujete).

Re: Koupě garáže

Dobrý den, celý popis transakce je dost nestandartní. V rezervaci by měly být uvedeny jak vaše tak i nacionály prodávajícího a v každém případě dle nového občasného zákoníku máte právo od jakékoliv smlouvy do 14 dnů odstoupit bez toho abyste platila sankci. Na tuto možnost vás měli upozornit což je jedna z mnoha chyb, kterou udělali. Další je, že v rezervaci by měla být konečná kupní cena a v žádném případě bych nedoporučovala abyste vyplatila prodávající zbývající kupní cenu v hotovosti, ale použila advokátní úschovu, která je bezpečná a ve které bych doporučila aby byla již ošetřena také 4% daň z prodeje FÚ abyste ji nakonec nemusela platit vy. Přeji vám hodně štěstí

Re: Koupě garáže

Rezervační smlouva obvykle obsahuje informaci na co bude uvedená částka rezervace použita a jak.V tomto případě, se zřejmě jedná o rezervaci, která bude následně po prodeji použita jako provize pro RK. Nicméně vyžadujte Budoucí kupní smlouvu nebo KS tak jak je to standardní včetně použití advokátní úschovy, která bude rovněž uvedená v kupní smlouvě a podmínky za jakých budou peníze vyplacení z úschovy. Advokátní úschova vás ochrání od případného podvodu kdy makléř nezajistí například převod nemovitosti na katastru.

Re: Koupě garáže

Dobrý den, jak již napsali kolegové,celý průběh obchodu je nestandartní. Veškeré peníze mají ležet v depozitu do doby zavkladování nového majitele na katastru a ještě je nutno si pohlídat a mít v kupní smlouvě ošetřeno daň z prodeje finančnímu úřadu. Jinak s paní Schwarzovou nelze nesouhlasit. Hodně štěstí,a ať Vám obchod dopadne k Vaší spokojenosti.

Re: Koupě garáže

Dobrý den. Dle tohoto popisu se mi zdá celá transakce pofidérní. Nicméně v kupní ceně bývá zahrnuta provize RK, nebo je sjednaná zvlášť i třeba ze strany kupujícího, kdy hradí makléři za sjednanou nabídku. Každopádně tyto informace by jste měla dostat. Předávat peníze rovnou kupujícímu je také neobvyklé. Standardně vyplácí kupní cenu advokátní úschova. Buďte velmi opatrná. škoda,že jste tyto informace nedostala před položením rezervačního poplatku. U nás klient tyto info dostane již na prohlídce nemovitosti a před podpisem rezervační smlouvy, jak bude obchod probíhat.

Re: Koupě garáže

Tak jak zde popisují kolegové, je to celé opravdu nestandardní, teda alespoň z pohledu profesionálního makléře. Každopádně rezervaci budete od takovéto RK dostávat těžko, ale myslím, že to ani nechcete. Podle mne chcete tu garáž koupit a to tak aby Vás nestála víc než 120.tis. V tuto chvíli zhodnoťte jestli chcete hrát na poctivost (což zjevně u takovéto RK nemá význam), nebo na to, že chcete tu garáž koupit. Pokud je to ta druhá možnost, trvejte na úschově kupní ceny minimálně u advokáta. Je těžké vařit takhle z vody, ale pokud máte sepsanou rezervační smlouvu pouze z RK a není trojstranná, nebo makléř nemá od prodávajícího plnou moc k uzavření rezervační smlouvy a převzetí rezervačního poplatku, je tato beztak neplatná. Co mohu doporučit je, oslovit nějakého spolehlivého advokáta, který Vás bude zastupovat. Držím palce a věřím, že vše nakonec pro Vás dobře dopadne.

Re: Koupě garáže

Dobrý den, standartně by se měla v inzerci uvádět cena konečná, tj se zahrnutím veškerého servisu, včetně provize RK. To bude pravděpodobně těch 30 tis. Kč. Nicméně ve smlouvě o advokátní úschově by mělo být uvedeno, že jste již složila rezervační zálohu ve výši 30 tis Kč a k čemu tato záloha slouží - zda je to provize RK, zda je to část kupní ceny, apod. V rezervační smlouvě by dále měly být uvedeny podmínky, ze kterých lze od smlouvy odstoupit - ať už je to sankcionováno, či ne. Pokud zatím makléř mlčí a o obchod se nezajímá, po uplynutí lhůty v rezervační smlouvě byste měla mít nárok na vrácení zálohy. Z Vaší strany k pochybení nedošlo. Ještě bych se vyjádřila k tomu, že garáž nabízejí dvě RK. Ani jedna tedy pravděpodobně nepracuje výhradně a může se stát, že než se Váš makléř "rozhoupe", garáž prodá druhá RK. Přeji hodně štěstí.

Re: Koupě garáže

Dobrý den, při koupi bytu, domu či jiných nemovitostí jako je ve Vašem případě garáž prostřednictvím realitní kanceláře obvykle uzavírá zájemce s realitní kanceláří rezervační smlouvu, aby ohledně dané nemovitosti nejednala s dalšími zájemci. Vy, jakožto zájemce o koupi garáže, která jste podepsala rezervační smlouvu, by jste také měla mít jistotu, že během vyjednávání o podmínkách smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy neuzavře vlastník kupní smlouvu s někým jiným. I když rezervační smlouva na první pohled působí jako výhodný prostředek pro obě smluvní strany, ne vždy tomu tak je. Držím Vám palce, ať se

Re: Koupě garáže

Dobrý den, naprosto souhlasím s paní Schwarzovou a nejlepší by bylo, kdyby jste sdělila i jméno realitní kanceláře a i pana makléře, neboť toto není žádné korektní jednání a další budoucí klienti by si to měli mít možnost ověřit.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY