Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK)

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se v oblasti realit objevuje velmi často. Takřka pravidlem je její uzavření v těch situacích, kdy si kupující na pořízení nemovitosti vyřizuje úvěr - banka v takovém případě vyžaduje smlouvu o budoucí kupní smlouvě jako jeden z dokumentů, kterými je jí doložen účel čerpání hypotéčního úvěru. Zároveň se touto smlouvou řeší situace mezi prodávajícím a kupujícím, kdy kupující momentálně prostředky na pořízení nemovitosti nemá, ale prostřednictvím zmiňovaného hypotéčního úvěru je brzy získá.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní je téměř pravidlem, pokud kupující na pořízení nemovitosti bude využívat hypotéku.

Obecně tedy lze říci, že tento typ smlouvy zavazuje obě strany uzavřít kupní smlouvu někdy v budoucnu. Ono “někdy” je nutné ve smlouvě přesně specifikovat, stejně tak je třeba jednoznačně určit, které nemovitosti se kupní smlouva bude týkat. Nutnou náležitostí smlouvy je i stanovení budoucí kupní ceny - zde se můžeme setkat buď rovnou s přesným stanovením budoucí kupní ceny, anebo s ujednáním o způsobu jejího určení - cena tedy není vyjádřena přesně, nicméně musí být přesně vyjádřen způsob, jakým se cena určí, spočítá.

Kromě situací s vyřizováním hypotéčního úvěru, kde “prodleva” leží na straně kupujícího, se se smlouvou o smlouvě budoucí kupní setkáváme také u developerských projektů. - kde za “prodlevou” stojí strana prodávající. V takových případech se totiž často jedná o nemovitost, která buď ještě není hotová, a tedy není zapsaná v katastru nemovitostí, nebo dokonce ještě její výstavba ani nezačala. Zde se doporučuje kupujícímu, aby byl obzvláště obezřetný při určování předmětu budoucí kupní smlouvy, tedy při určování, které nemovitosti se kupní smlouva bude týkat: u developerských projektů, např. u bytového domu s několika typy nehotových jednotek, je třeba dbát na přesném určení, jaké vlastnosti nemovitost má mít, v jakém stavu se má nacházet apod. V zásadě jde o to, aby nedošlo k “záměně” nemovitosti, tzn. aby kupující nezískal jiný byt, než očekával, a také o to, aby byla nemovitost vystavěna v takovém standardu, v jakém kupující očekával.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK)

Často se se smlouvou o smlouvě budoucí kupní setkáváme u developerských projektů.

A protože “čekáním” na uzavření skutečné kupní smlouvy, ke kterému nakonec z nějakého důvodu nedojde, mohou být jak jedna, tak druhá strana poškozeny, doporučuje se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě stanovit i sankce při nesplnění podmínek.

Jako u mnoho jiných situací, které při nákupu či prodeji nemovitostí vznikají, i zde je namístě využití služeb zkušeného advokáta. Vzorovou smlouvu o smlouvě budoucí kupní si můžete prohlédnout zde.

Nejnovější dotazy z oblasti: Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Zmocnění makléřky k podpisu

16.04.2016

Dobrý den,ráda bych požádala o radu,podepsali jsme rezervační smlouvu,kde byla makléřka zmocněna k podpisu rezervační smlouvy,ale ke dni podpisu,ještě neměla v ruce zmocnění,neboť leželo na stole u prodávajícího.Ovšem mi jsme zmocnění ani nepožadovali a rezervaci podepsali. Následovalo odsouhlasení smlouvy budoucí kupní a její podpis, námi a prodávajícím. Mám otázku pokud jsme si koupi v tomto stádiu rozmysleli, je možné nějakým způsobem budoucí kupní smlouvu zrušit,odstoupit apod. Za každou radu budu velmi rád. Moc děkuji Michal

JAK NA BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOVU?

Oslovte realitního makléře, který se postará o vše za vás.

Projděte si nabídky s hodnocením a vyberte si toho správného.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

JAK NA BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOVU?

Oslovte realitního makléře, který se postará o vše za vás.

Projděte si nabídky s hodnocením a vyberte si toho správného.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY