Jak postupovat při podání návrhu na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí

Jak postupovat při podání návrhu na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí
Konečně jste našli ten pravý byt, dohodli se na všech podmínkách, sepsali kupní smlouvu, složili peníze do úschovy a od nastěhování vás už dělí pouze poslední krok – zápis do katastru nemovitostí. Ke skutečnému převodu nemovitosti totiž dochází teprve v okamžiku přepisu nemovitosti v katastru. Jak zvládnout návrh na vklad do katastru co nejlépe a předejít možnému zamítnutí?

Co je návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je úkon, na základě kterého se stává kupující faktickým majitelem nemovitosti. Vlastníkem nemovitosti se totiž nestáváte podpisem kupní smlouvy, ale nemvitost se nabývá do vlastnictví až zápisem do katastru nemovitostí.

V návrhu na vklad se uvádí, jakých nemovitostí se vklad nebo výmaz týká, pro koho se vklad nebo výmaz provádí, jaké právo má být do katastru zapsáno/vymazáno a na základě jakých listin právo vzniká/zaniká.

Zpět na obsah

Kupní smlouvu sepište s odborníkem

Základem každého převodu nemovitosti je písemná smlouva. Jakákoliv chyba v ní může vést k zamítnutí  vkladu a stěhování oddálit i o měsíce. Doporučujeme kupní smlouvu sepsat se specializovaným právníkem, který má s těmito typy smluv zkušenosti a ví přesně, na co si dát pozor a co neopomenout.

V kupní smlouvě při prodeji nemovitosti musí být správně uvedena jména, adresy, rodná čísla či data narození všech zúčastněných osob. Důležitý je podrobný popis nemovitosti, které se smlouva týká. Musí být velmi důkladný (nezapomeňte např. na garáž, podíly na sousedních pozemcích či břemena), nic nesmí chybět, ani být uvedeno špatně. Chybět nesmí ani dohodnutá částka a způsob a termín platby.

Zpět na obsah

Důkladně připravte návrh na vklad do katastru nemovitostí

Po sepsání kupní smlouvy a poté, co kupující složil peníze do úschovy, si připravte návrh na vklad do katastru nemovitostí. Pro návrh budete potřebovat formulář, který naleznete na stránkách Českého katastrálního úřadu. Zde je třeba vyplnit, jaké nemovitosti se změna vlastnického práva týká, kdo bude novým majitelem nemovitosti, čí vlastnické právo bude vymazáno a na základě jaké listiny se vlastnické právo mění (kupní smlouva). Online aplikace si sama načte všechny údaje z katastru, stačí zadat název katastrálního území, číslo listu vlastnictví a osobní údaje smluvních stran.

Návrh na vklad

Online aplikace katastrálního úřadu Vám ušetří mnoho času.

Zpět na obsah

Nezapomeňte na ověření podpisů

Než odnesete návrh na katastrální úřad, ověřte úředně podpisy na kupní smlouvě. Na návrh na vklad do katastru stačí obyčejný podpis, ale na kupní smlouvu je třeba podpis úředně ověřit. Ověřit musíte pouze jednu kopii smlouvy, tu, kterou zašlete na katastrální úřad. Podpis jednoduše ověříte na Czech POINTu České pošty, na obecním či městském úřadě a u notáře. Potřebovat budete pouze občanský průkaz, jeden ověřený podpis vás bude stát 30 Kč.

Zpět na obsah

Postup při vkladu do katastru nemovitostí

Kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy a dva návrhy na vklad podepsané oběma zúčastněnými stranami doručte osobně nebo zašlete doporučeně poštou na podatelnu katastrálního úřadu. Cena za zápis do katastru nemovitostí je počínaje rokem 2021 2 000 Kč. Ty zaplatíte prostřednictvím kolku v dané hodnotě, který přiložíte k žádosti. Při osobním doručení vám na podatelně jeden výtisk návrhu vrátí zpět s razítkem katastrálního úřadu. Toto potvrzení slouží jako doklad o zahájení řízení. Zákonem není stanovena žádná lhůta pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, nicméně až do provedení vkladu zůstává prodávající majitelem.

Po obdržení návrhu informuje katastrální úřad obě smluvní strany a vyznačí danou nemovitost v katastru tzv. plombou, která naznačuje, že na daném listu vlastnictví probíhají změny. Nejpozději do 30 a nejdříve za 20 dnů odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva. 20 dnů je ochranná lhůta, kdy můžou zúčastněné strany podat proti návrhu připomínku.

Návrh na vklad do KN

Nejpozději do 30 a nejdříve za 20 dnů odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva.


Pokud bude návrh obsahovat nějakou chybu, či v něm bude něco chybět, úřad návrh zamítne. Nejčastěji se jedná o administrativní chyby či nedostatky v žádosti nebo v kupní smlouvě, případně chybějící přílohy. V takovém případě vás úřad vyzve k opravě či doplnění návrhu anebo samotné kupní smlouvy. Pokud se chyba dá odstranit, dostanete lhůtu, ve které musíte provést opravu. Jde-li ale o chybu neodstranitelnou, úřad řízení zcela zastaví. V tomto případě je lepší vzít návrh zpět a podat nový bez chyb a nedostatků.

Zpět na obsah

Návrh na vklad zástavního práva

Stejně jako vlastnické právo se do katastru nemovitostí zapisuje právo zástavní. Návrh na vklad může podat jak zástavní věřitel, tak zástavce, popřípadě soudní exekutor. K návrhu je potřeba přiložit listinu, na základě základě které došlo ke vzniku zástavního práva, a zaplatit správní poplatek 2 000 Kč za podání tohoto návrhu. Při zániku zástavního práva a jeho výmazu z katastru nemovitostí je taktéž třeba podat návrh vkladu. Více o návrhu vkladu zástavního práva naleznete v tomto článku.


Chcete výhodně prodat nemovitost? Vyberte si nejlepší makléře zde.


Nejčtenější příspěvky na blogu

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY