Předání nemovitosti

Proces koupi nemovitosti začíná přípravou a podpisem kupní smlouvy, po té čekají smluvní strany až dojde k přepsání vlastnického práva na katastru nemovitostí a uvolnění peněz z úschovy na účet prodávajícího. Datum převodu vlastnictví obvykle není shodné s datem fyzického předání nemovitosti mezi prodávajícím a kupujícím. Často se smluvní strany domlouvají na tom, že po převodu zůstane původnímu majiteli ještě např. 30 dnů k vyklizení nemovitosti.

Samotné předání nemovitosti by mělo proběhnout vždy s předávacím protokolem, který by měl obsahovat osobní údaje předávající a přebírající osoby, podrobný soupis věcí, dokumentů a stav nemovitosti k datu předání. Doporučuje se pořídit si i fotodokumentaci, čímž lze eliminovat případné budoucí spory.

předávacím protokolu je nutné detailně popsat předmět předání (co a na jaké adrese), zapsat stavy měřidel: elektroměru, plynoměru a vodoměru, příp. kalorimetru (měřidlo tepla), příp. měřidla odběrů teplé vody. Dále je nutné popsat počet předaných klíčů (kolik a od čeho). Při podepsání protokolu o předání nemovitosti by mělo dojít též k předání dokumentů souvisejících s nemovitostí (projektová dokumentace, revizní zprávy, záruční listy atd.). U podpisů obou stran by měly být i aktuální kontakty (telefonní čísla a e-mailové adresy).

Předání nemovitosti

Podpisem předávacího protokolu se často vyvarujete případným soudním sporům.


Podceňovanou skutečností bývá kontrola technického stavu nemovitosti v době předání. Je možnost objednat si nezávislou technickou inspekci nemovitosti. Jedná se o odborné posouzení všech významných potenciálních závad konstrukcí a komponentů nemovitosti, včetně odhadu nákladů na nutné opravy či rekonstrukci. Tato technická zpráva by měla být součástí předávacího protokolu.

Podpisu předávacího protokolu by měla předcházet jeho důkladná prohlídka a seznámení se stavem exteriéru, vybavení a ovládání všech zařízení. Ověřte funkci spotřebičů a kuchyňské linky, vyzkoušejte funkčnost zámků, světel, topení, otevírání oken. Zkontrolujte, zda je vše vyklizené, pokud toto bylo dohodnuto – pokud není vyklizeno, zaznamenejte do protokolu, jak se s věcmi bude nakládat (příp. kdo bude hradit náklady za odvoz a likvidaci nepotřebných předmětů).

Pokud zjištěný stav neodpovídá informacím uvedeným v kupní smlouvě, nepodepisujte protokol o předání nemovitosti nebo trvejte na tom, aby všechny odlišnosti byly do protokolu zaznamenané.

Pokud stav nemovitosti neodpovídá informacím k kupní smlouvě, trvejte na tom, aby byly odlišnosti zaznamenány v předávacím protokolu.

V mimořádných případech se může stát, že nebyla nemovitost vyklizena a připravena k předání v termínu, který určuje kupní smlouva. Pokud ve stanoveném termínu k předání nemovitosti nedošlo, sepište záznam z jednání a nechte si potvrdit od nezávislého svědka (např. souseda), který se na záznam podepíše.

Pokud se smluvní strany dohodnou na tom, že nemovitost chtějí předat/převzít hodně rychle, tedy už v době po podání návrhu na vklad (kupní smlouvy) na katastrální úřad, ale ještě před provedením zápisu změny, nelze jim bránit. Právní účinky vkladu nastávají zpětně ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Lze tedy vycházet z toho, že kupující se již stali majiteli nemovitosti, byť je katastr ještě nezapsal jako vlastníky. V kupní smlouvě by termín předání nemovitosti měl být řešen. 

Nejnovější dotazy z oblasti: Předání nemovitosti

Předání nemovitosti před přepisem na KN

18.03.2016

Dobrý den, v rámci koupě nemovitosti nám byl byt protokolárně předán ještě před zápisem vkladu katastru nemovitostí. V KS je stanoven pouze nejzazší možný termín předání nemovitosti (10 dní po připsání kupní ceny na účet prodávajícího). Nyní se kvůli průtahům na KN snaží RK o podpis dodatku, který uvolní část peněz z advokátní úschovy, v opačném případě poukazují na nutnost vyklizení již předaného bytu. Mám jako kupující právo byt užívat do doby zápisu – mam platnou KS a podepsaný protokol o předání bytu. Jaký postup doporučujete? Děkuji

Nastěhování nového majitele

10.11.2015

Dobrý den, hledám právní radu pro situaci, když prodávám byt kupujícímu, který by se z důvodu své bytové nouze potřeboval nastěhovat poté, co už je uzavřená kupní smlouva, už zaplatil peníze do notářské úschovy a už jsme podali návrh na vklad vlastnického práva do katastru ve prospěch kupujícího. Argumentuje že si špatně časově rozvrhl pronájem, který mu vyprší, ještě než se předpokládaně zapíše jeho nové vlastnické právo. Takže by chtěl byt převzít ještě předtím, než bude podle katastru majitelem, což se mi zdá nešťastné. Dá se taková situace případně nějak právně ošetřit…

Vystěhování z prodávaného domu před dnem vkladu vlastnického práva do KÚ

26.07.2015

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je možné (vhodné) se vystěhovat z prodávaného domu a předat jej do užívání kupujícímu v době po uplynutí 20denní lhůty po vložení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí podle §14 zák. č. 256/2013 Sb., i když ještě nedošlo k přepsání na kupujícího, případně jaká to s sebou nese rizika pro obě strany. Zároveň by mne zajímalo v kterém okamžiku přechází vlastnické právo na kupujícího, zda v okamžiku doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí, nebo až dnem vkladu. A můj poslední dotaz je, jaký je v těchto věcech obvyklý postup.…

JAK NA PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI?

Vyřešte to s pomocí profesionálního makléře.

Spolehněte se na hodnocení a zkušenosti předchozích klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

JAK NA PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI?

Vyřešte to s pomocí profesionálního makléře.

Spolehněte se na hodnocení a zkušenosti předchozích klientů.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY